HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 03
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Avgifter och regler

Avgiften för förskola och fritidshem debiteras 12 månader per år och avser innevarande månad. Avgift betalas från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, det vill säga även vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden.

Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet. Inkomstuppgifter ska lämnas i vår E-tjänst, se länk till höger. Observera att om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift, maxtaxa.

Avgiften kan betalas via autogiro. Anmälningsblankett för autogiro
Mer information om autogiro: Betala räkningar med autogiro
Mer information om e-faktura: Betala räkningar med e-faktura

Hur beräknas avgiften?

Utgångspunkten för avgiften är hushållets ekonomiska bärkraft.

För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften utifrån makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster. Även om den ene arbetar utomlands räknas bådas inkomster in i avgiftsunderlaget.

Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av plats, ska båda föräldrarna vara platsinnnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst.

Vilka ersättningar och bidrag räknas när avgiften skall fastställas?

 • Lön/eget uttag och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet
 • Arvodesersättning till familjehem
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension ATP, dock ej barnpension
 • Livränta
 • Sjukpenning och sjukbidrag
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Utbildningsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga

Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras den högsta avgiften. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras. Kommunen kan komma att kontrollera lämnade uppgifter med arbetsgivaren eller skattemyndigheten.  

Efterdebitering

Kommunen har rätt att göra en efterdebitering om de faktiska inkomsterna varit högre än de som angivits.

Avgiftsberäkning (maxtaxa)

 • Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform
 • Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst
 • Det yngsta barnet räknas som "Barn nr 1"
 • Avgift betalas 12 månader per år från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, det vill säga även vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden.

Avgiftsnivåer 2017

Inkomsttaket (hushållets totala bruttoinkomst per månad) är 45 390 kronor från och med 1 januari 2017.

Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Förskola/annan pedagogisk verksamhet 1 - 5 år

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 362 kronor per månad
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten - dock högst 908 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 454 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

Fritidshem 6 - 12 år

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten - dock högst 908 kronor per månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten - dock högst 454 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 454 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

För barn med behov av särskilt stöd är 15 timmar per vecka avgiftsfria. Vid behov av mer tid tillämpas taxan för 1-5 åringar reducerad med 30% under 12 månader.

För barn som har rätt till allmän förskola och vårdnadshavaren är arbetslös eller föräldraledig är 15 timmar per vecka avgiftsfria från 1 september till och med 31 maj. I juni, juli och augusti debiteras avgift enligt taxa.

Avgiften reduceras med 30% för allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år, under perioden 1 september till och med 31 maj.

Kontakt

Frågor angående förskola, fritidshem
forskolafritidshem@stromstad.se

Handläggare
Maria Halvorsen
Telefon 0526‑193 99

Telefontid
Må-fr kl 10-12

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-02-24, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Maria Halvorsen