HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Placeringsgrund och placeringstid

Förskola

Det finns tre olika placeringsgrunder vid placering i förskola:

1. Placeringsgrund – förvärvsarbete eller studier (barn 1-5 år)

 • Barn till förärvarbetande eller studerande vårdnadshavare har rätt till förskoleplats.
 • Placeringstid grundas på vårdnadshavarens arbetstider eller studietider inklusive skälig restid.

2. Placeringsgrund – föräldraledig eller arbetssökande (barn 1-5 år)

 • Barn till föräldralediga eller arbetssökande har rätt till förskoleplats 15 timmar per vecka.
 • Tiderna bestäms och fastställs av personal och förskolechef utifrån hur förskoleverksamheteten organiseras. Tiderna kan inte ändras eller bytas med andra barn.
 • Om man väljer att ha barnet hemma ska förskoleplatsen sägas upp.

3. Placeringsgrund – allmän förskola (3-5 år)

 • Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.
 • Placeringstiden för barn med allmän förskola är 15 timmar per vecka.
 • Tiderna bestäms och fastställs av personal och förskolechef utifrån hur förskoleverksamheteten organiseras. Tiderna kan inte ändras eller bytas med andra barn.
 • Allmän förskola följer skolans terminer och läsårstider. Samma lovdagar gäller som för skolan.

Byte av placeringsgrund - förskola

Om vårdnadshavare går från arbete till att vara föräldraledig eller arbetsökande ska placeringgrunden för barnet ändras. Det gäller också om man börjar förvärvsarbeta eller studera. Byte av placeringsgrund görs via kommunens E-tjänst självservice. Anmälan måste göras senast 1 månad innan önskat ändringdatum

Fritidshem

Det finns endast en placeringsgrund för fritidshem:

1. Placeringsgrund – förvärvsarbetet eller studier (barn 6-12 år)

 • Barn till förärvarbetande eller studerande vårdnadshavare har rätt till fritidshemsplats.
 • Placeringstid grundas på vårdnadshavarens arbetstider eller studietider inklusive skälig restid.

Fritidshemsplats vid föräldraledighet

Vårdnadshavare har inte rätt att behålla fritidshemsplats till sitt barn vid föräldraledighet. Platsen ska sägas upp.

Registrering av placeringsschema

Vårdnadshavare ska registrera sitt barns placeringsschema via kommunens E-tjänst självservice.

Scheman och eventuella schemaändringar ska registreras i så god tid som möjligt, dock minst en vecka innan de ska börja gälla. För att kunna planera verksamheten är det viktigt att registrerade schematider respekteras och följs.

Observera när det gäller placeringschema på förskola.
Om inte vårdnadhavare registrerar sitt barns placeringschema kommer barnet endast att kunna vara på förskola under 15 timmar per vecka.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Frågor angående förskola, fritidshem
forskolafritidshem@stromstad.se

Handläggare
Maria Halvorsen
Telefon 0526‑193 99

Telefontid
Må-fr kl 10-12

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-10-20, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Maria Halvorsen