HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Arbetsgivarintyg

Till alla vårdnadshavare med barn i Strömstads förskolor

Vid Barn- och Utbildningsnämndens senaste sammanträde den 14 juni 2017 beslöts att kommunen, under sensommaren, kommer att begära in intyg från arbetsgivare för samtliga vårdnadshavare gällande deras arbetstider och scheman.

Detta görs för att säkerställa att samtliga förskolebarn får den placeringstid som de har rätt till enligt skollagen.

Bakgrunden till de ändrade bestämmelserna är att kommunen glädjande nog under senare år fått ett allt högre antal barn i förskoleåldern. Detta har inneburit att vi just nu har många barn som önskar en plats på kommunens förskolor.

Nya förskolor är projekterade och kommer att byggas under de närmaste åren, men fram till att dessa står klara kommer trycket fortsatt att vara stort på våra befintliga förskolor. Vår absoluta ambition är att bibehålla en hög kvalitet i förskolan samtidigt som vi är angelägna om att möta alla vårdnadshavares behov av barnomsorg. Det är avgörande för vår planering att vi har en god framförhållning när det gäller barnens vistelsetider så att vi kan dimensionera personalen efter barnens behov.

Vi vet att en trygg, utvecklande och stimulerande förskola har stor betydelse för barnens utveckling och därför vill vi skapa de allra bästa förutsättningar för varje barn att utvecklas till sin fulla potential.

Mera information om de praktiska detaljerna kommer under augusti månad.

Vi vill också passa på att önska alla sommarlediga föräldrar och barn en trevlig och skön sommar samtidigt som vi hoppas kunna erbjuda de barn som går i vår sommarförskola en riktigt härlig och stimulerande vistelse.

Mona-Lena Beckman
Tf. Barn- och utbildningschef

BUN § 70 BUN/2017-0004

Från och med 1 augusti kommer barn- och utbildningsförvaltningen att begära in arbetsgivarintyg från vårdnadshavarna. Detta görs för att säkerställa att samtliga förskolebarn får den placeringstid som de har rätt till enligt skollagen.

Sammanträde den 14 juni 2017

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Frågor angående förskola, fritidshem
forskolafritidshem@stromstad.se

Handläggare
Maria Halvorsen
Telefon 0526‑193 99

Telefontid
Må-fr kl 10-12

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-07-31, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Maria Halvorsen