HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Sommarstängning i förskola och fritidshem

Dags att anmäla behov av sommarplacering i förskola och fritidshem 2018

Information till vårdnadshavare som har barn placerade i förskola och fritidshem

Sommarstängning

Under sommaren då många vårdnadshavare har semester, minskar efterfrågan stort på förskole- och fritidshemsverksamhet. Detta innebär att förvaltningen organiserar så att en förskola och en fritidsavdelning i centralorten håller öppet för barn i åldrarna 1-12 år.

I år infaller stängningsperioden från och med 9 juli till och med 6 augusti.

Skolan startar måndagen den 20 augusti.

Anmäl behov av placering i sommar senast 9 maj

Om du har behov av placering för ditt/dina barn i förskola och fritidshem under stängningsperioden behöver du anmäla detta. Skicka eller lämna svarblanketten så att den är förvaltningskontoret tillhanda senast den 9 maj. Om svarsblanketten inkommer efter angivet datum kan vi inte garantera plats under stängningsperioden. Föräldralediga och arbetssökande föräldrar har inte rätt till förskola till sitt/sina barn under stängningsperioden.

Obsevera att du måste bifoga "Intyg - Arbete och studier under sommarstängning 2018" till svarsblanketten.

Information och svarsblanketter

Vårdnadshavare med barn i förskola får blankettunderlag av personal på barnets förskola.
Vårdnadshavare med barn i fritidshem får blankettunderlag av personal på barnets fritidshem.

Varje vårdnahdshavare får fyra blanketter:
* Information - Förskolans/Fritidshemmets sommarverksamhet 2018
* Blankett - Behov av förskoleplats/fritidshemsplats sommaren 2018
* Blankett - Viktig information om vårt barn sommarverksamhet 2018
* Intyg - Arbete och studier under sommarstängning 2018
Dessa blanketter finns för nedladdning längre ner på denna sida.

Gör så här

Välj om du vill skicka eller lämna in blanketterna till förvaltningskontoret:

Postadress
Märk kuvertet med:
”Sommarförskola 2018” eller ”Sommarfritidshem 2018”
Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Besöksadress
Samma hus som folktandvården och stadsbiblioteket:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Frågor

Skicka din fråga per mejl till: marie-louise.pettersson@stromstad.se

Trevlig sommar önskar kommunens förskolechefer och rektorer!

 

Blanketter förskola

Blanketter fritidshem

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-04-24, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Maria Halvorsen