HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Sommarstängning i förskola och fritidshem

Dags att anmäla behov av sommarplacering i förskola och fritidshem 2017

Information till vårdnadshavare som har barn placerade i förskola och fritidshem

Sommarstängning

Under sommaren då många vårdnadshavare har semester, minskar efterfrågan stort på förskole- och fritidshemsverksamhet. Detta innebär att förvaltningen organiserar så att en förskola och en fritidsavdelning i centralorten håller öppet för barn i åldrarna 1-12 år.

I år infaller stängningsperioden 7 juli till 7 augusti.

Anmäl behov placering i sommar senast 19 april

Om du har behov av placering till dig barn i förskola och fritidshem under stängningsperioden behöver du anmäla detta. Skicka eller lämna svarblanketten så att den är förvaltningskontoret tillhanda senast den 19 april. Om svarsblanketten inkommer efter angivet datum erhålls ingen placering under stängningsperioden. Föräldralediga och arbetssökande föräldrar har inte rätt till förskola till sitt/sina barn under stängningsperioden.

Skolan startar den 21 augusti.

Underlag information och svarsblankett

Vårdnadshavare med barn i förskola får blankettunderlag av personal på barnets förskola.
Vårdnadshavare med barn i fritidshem får blankettunderlag skickat per post till folkbokföringsadressen.

Gör så här

Välj om du vill skicka eller lämna in svarsblanketten till förvaltningskontoret:

Postadress
Märk kuvertet med:
”Sommarförskola 2017” eller ”Sommarfritids 2017”
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Besöksadress
Samma hus som folktandvården och stadsbiblioteket finns i:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Frågor

Skicka din fråga per mejl till: marie-louise.pettersson@stromstad.se

Trevlig sommar önskar kommunens förskolechefer och rektorer!

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-27, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Maria Halvorsen