HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Sommarstängning i förskola och fritidshem

Dags att anmäla behov av sommarplacering i förskola och fritidshem 2019

Sommaren 2019 erbjuds sommarförskola och sommarfritidshem för barn som har behov av tillsyn under veckorna 28-31. Erbjudandet riktas till vårdnadshavare där båda arbetar eller studerar under de aktuella veckorna.

Liksom tidigare år håller barn- och utbildningsförvaltningen öppet förskole- och fritidshemsverksamheten för vårdnadshavare som behöver tillsyn till sina barn under högsommaren. Föräldralediga och arbetssökande föräldrar har inte rätt till förskola/fritidshem för sitt barn när ordinarie förskola/fritidshem är semesterstängd veckorna 28-31. Verksamheten i förskolan samlas till en eller två enheter och fritidshem till en enhet. Övriga förskolor och fritidshem är stängda dessa veckor.

Nya barngrupper och ny personal

Det är viktigt att du som vårdnadshavare vet att sommarverksamheten är annorlunda jämfört med ordinarie förskole- och fritidshemsverksamhet. Det blir nya barngrupper, barnen möter ny personal och lokalerna är nya för de flesta. När det gäller personal strävar vi chefer efter att ordinarie personal jobbar, men eftersom det är sommar och semestrar kommer det också finnas behov av vikarier. Det innebär att vi chefer inte kan garantera att det finns personal från ditt barns ordinarie avdelning i sommarverksamheten.

Tänk på att avanmäla platsen om du inte behöver den längre

Som all annan kommunal verksamhet finansieras sommarförskolan och sommarfritidshem av skattemedel. Sommaren 2018 planerades verksamheten och antalet personal utifrån inkomna anmälningar. När sommarverksamheterna startade visade det sig att ungefär 40 % av de anmälda barnen inte kom. Ekonomiskt innebar det att barn- och utbildningsnämnden betalade 200 000 kr för personal och beställd mat/specialkost som inte behövdes. Dessa pengar hade kunnat användas till barnen inom förskola och fritidshem under resten av året Det är därför viktigt att du som förälder avanmäler ditt barns plats på sommarförskola/-fritidshem om det efter anmälan ändå visar sig att platsen inte behövs, så att vi tillsammans kan använda pengarna så bra som möjligt.

Anmäl behov av placering senast 8 maj

Anmäler du behov av tillsyn senast 8 maj garanteras ditt/dina barn plats under veckorna 28-31. Därefter ges inga garantier. Svarsblanketten samt underskrivet ”Intyg om arbete och/eller studier under sommarstängning” ska vara inkommen till förvaltningskontoret senast onsdag 8 maj. Då registreras ert behov av sommarplats.

Eventuell avanmälan gör du senast 17 juni

Har du anmält ditt/dina barn, men ser att du inte behöver platsen eller schematiden förändrats?
Meddela förändringar som innebär att du inte behöver ha tillsyn alls för ditt barn samt schemaförändringar - senast 17 juni.

Meddelande om förändring och frågor du har ska du maila till: marie-louise.pettersson@stromstad.se

Efter den 17 juni lämnar du besked om förändringar direkt till din förskola/ditt fritidshem.

Svarsblanketter

Vårdnadshavare med barn i förskola får blankettunderlag av personal på barnets förskola.
Vårdnadshavare med barn i fritidshem får blankettunderlag hemskickat i posten.

 1. Blankett - Behov av förskoleplats sommaren 2019PDF (pdf, 115.2 kB)
  eller
  Blankett - Behov av fritidshemsplats sommaren 2019PDF (pdf, 115.9 kB)
  .
 2. Intyg - Arbete och studier under sommarstängning 2019PDF (pdf, 220.3 kB)
  .
 3. Blankett - Viktig information om vårt barn sommarverksamhet 2019 (Förskola)PDF (pdf, 96.7 kB)
  eller
  Blankett - Viktig information om vårt barn sommarverksamhet 2019 (Fritidshem)PDF (pdf, 92.3 kB)

Gör så här

Välj om du vill skicka eller lämna in blanketterna till förvaltningskontoret:

Postadress
Märk kuvertet med:
”Sommarförskola/-fritidshem 2019”
Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Besöksadress
Samma hus som folktandvården och stadsbiblioteket:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Frågor

Skicka din fråga per mejl till: marie-louise.pettersson@stromstad.se

Med vänlig hälaning
Förskolechefer och rektorer
Barn- och utbildningsförvaltningen

Svarsblanketter

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-04-05, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Maria Halvorsen