HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Allmän förskola

Allmän förskola är en frivillig verksamhet för 3-5-åringar som gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Kommunen erbjuder plats i förskola med minst 525 timmar/år, vilket motsvarar i princip tre timmar om dagen under skolans terminer, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Vårdnadshavarna avgör själva om de vill utnyttja platsen eller inte.

Platsen är avgiftsfri. Skolskjuts ingår inte.

För barn som endast har allmän förskola och behov av fler timmar uppstår måste ansökan lämnas via vår E-tjänst Förskola och fritidshem.

Reducerad avgift

För barn som redan har en plats i förskolan reduceras avgiften med 30%, vilket motsvarar 15 timmar per vecka, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Avgiftreduceringen gäller under perioden 1 september till och med 31 maj. Under juni, juli och augusti debiteras avgift enligt taxa.

Kontakt

Frågor angående förskola, fritidshem
forskolafritidshem@stromstad.se

Handläggare
Maria Halvorsen
Telefon 0526‑193 99

Telefontid
Må-fr kl 10-12

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-01-16, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Eriksson