HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Föräldrainformation för Rossö skola

Personal

Klasslärare är elevansvarig pedagog med ansvar för den dagliga verksamheten samt för utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan.

Grundskoleexpeditionen

På grundskoleexpeditionen arbetar Jeanette Hasselblom, tel 0526-192 34. Expeditionen har sina lokaler på Strömstiernaskolan och fungerar som administrativt stöd för hela grundskolan. Till expeditionen ringer du om ditt/dina barn ska flytta eller byta skola.

Vid frågor gällande placering i förskola eller på fritids kontaktas Maria Halvorsen, tel 0526-193 99.

Läsårstider

Sjukanmälan av elev

Ledighet från skolan

Utvecklingssamtal

Individuell utvecklingsplan IUP

Skriftliga omdömen

Nationella prov

Resurscentrum och stöd till elever

Skolhälsovården

Skolan har ett elevhälsateam som har till uppgift att arbeta övergripande för elevers hälsa och trygghet.

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att vara resurs i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och har ett nära samarbete med elevansvariga pedagoger och rektor.

Svenska som andraspråk

Trivselregler / Ordningsregler

Vi gör tillsammans med barnen upp gemensamma trivselregler för arbetet och samvaron på skolan respektive förskolan. Dessa revideras vid varje läsårsstart.

Säkerhetsregler

För att minimera riskfaktorerna i skolan finns det säkerhetsregler som alla elever måste följa. Säkerhetsreglerna är gällande på samtliga skolor.

Försäkring

Skadegörelse

Vid skadegörelse kommer ersättning att utkrävas av den som förorsakat skadegörelsen.

Polisanmälan

Vid misstanke om våld, stöld eller skadegörelse under skoltid gör vi alltid anmälan till polis och socialtjänst. Föräldrar blir alltid informerade i samband med en anmälan.

Värdesaker

Värdesaker medtages ej. Om någon trots detta tar med sådana tar inte skolan ansvar för ev stöld/förstörelse. Om detta skulle ske är det hemmet som gör polisanmälan.

Övrigt

Skolråd

Skolrådet består av föräldrarepresentanter från alla klasser och förskolan samt personal. Föräldrarepresentanterna utses på föräldramöte. Skolrådet samlas minst tre gånger per läsår.

Simundervisning

I ämnet idrott och hälsa finns ett kunskapskrav i årskurs 6 om att alla elever ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Skolskjuts

Mat

Som förälder anmäler du till kostchef Agneta Kullberg, tel 0526-194 58, om ditt barn har födoämnesallergi eller av annan anledning behöver alternativ kost.

Utrymningsövning

För att kunna rutinerna vid eventuell brand eller annan utrymning, övas utrymning en gång per termin.

Kontaktinformation

Besöksadress
Södra Rossövägen 4
Rossö

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personalrum
Telefon 0526-221 13

Tillförordnad rektor
Michael Johansson
Telefon 0526-190 87
michael.johansson@stromstad.se

Expedition
Norra Linnégatan 4
grundskolan@stromstad.se

Administratör
Jeanette Hasselblom
Telefon 0526-192 34
jeanette.hasselblom@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-01-01, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Reimer Johansson