HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Önskemål om skola, anvisad plats

Utgångspunkten för elevernas skolplacering i Strömstad är kommunens åtta upptagningsområden, se längst ner på denna sida.

Eleven anvisas plats i den skola som ligger i det upptagningsområde där eleven bor.

Som vårdnadshavare har man möjlighet att önska en annan skola till sitt barn än den som finns i upptagningsområdet.

Skäl att inte tillmötesgå vårdnadshavares önskemål

När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen göra en bedömning om vilka elever som ska ha rätt till en plats på skolan.

Eleven har alltid rätt att gå på den skola som finns inom det egna upptagningsområdet. Det innebär att kommunen inte alltid kan tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål om skola utanför det egna upptagningsområdet.

Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Om barnet haft en placering i förskoleklass på en skola har eleven förtur till plats i årskurs 1 på den skolan. Detta gäller även utanför det egna upptagningsområdet.

Ingen skolskjuts vid val av annan skola

När vårdnadshavaren väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har barnet inte rätt till skolskjuts. Det innebär att det är vårdnadshavaren som ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Skolupptagningsområden i Strömstads kommun

Förändrade upptagningsområden för grundskolan

Elevantalet på Odelsbergskolan har de senaste åren ökat på grund av stor inflyttning och nybyggnation inom upptagningsområdet. Detta har medfört att skolan från och med höstterminen 2016 inte längre har möjlighet att ta emot alla elever som bor inom nuvarande upptagningsområde.

Med anledning av detta har Barn- och utbildningsnämnden den 10 december 2015 fattat beslut om att förändra Odelsbergsskolans upptagningsområde. Det nya upptagningsområdet gäller från och med höstterminen 2016.

Följande ändringar genomförs:

  • Bostadsområdet Tången tillhör Bojarskolans upptagningsområde från och med höstterminen 2016 för elever födda 2010 och senare.
  • Centrum mellan Karlsgatan och Strömsån (gränsen sträcker sig från Plagen mot Skolgatan, Södra Kyrkogatan, upp ovanför biblioteket och ner till Strömsdalen) tillhör Valemyrskolans upptagningsområden från och med höstterminen 2016 för elever födda 2010 och senare

Länk till kommunens karttjänst

> Skolor och upptagningsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Verksamhetschef grundskola, fritidshem, särskola
Eva Eriksson
0526-194 97
eva.eriksson@stromstad.se

Tf förvaltningschef
Helene Evensen
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-07-16, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Eva Eriksson