HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection
Elevpraktik, PRAO

PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och görs under högstadiet.

PRAO är oftast den allra första gången en elev är ute på ett företag på egen hand och syftet är att ge eleverna kunskaper om arbetslivet i stort.

PRAO kan bli inkörsporten till en ung människas yrkesval - eller kanske en möjlighet att få ett sommarjobb. 

Elevernas arbetsuppgifter under praon ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Endast lättare och riskfritt arbete får förekomma. PRAO ska inte betygsättas.

Eleverna söker sina egna praktikplatser som en träning i att ta initiativ och ansvar, och att omsätta idéer till handling.

PRAO på Strömstiernaskolan

Skolan har en ”PRAO-lapp” där skola, elev och arbetsplats skriver vad eleven skall göra, risker i arbetsmiljön mm. Arbetsmiljöverkets krav på skolorna att säkerställa att det för eleven är en ”säker” arbetsmiljö har ökat. Blanketten är utformad så att vi tillgodoser huvuddelen i kraven.
> Se sidan Elevpraktik, PRAO och Arbetsmiljöverket.

Handledare och arbetsgivare

Om du som arbetsgivare/handledare har frågor om praon är du välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare. Telefonnummer hittar du här bredvid. Vidare kan du som arbetsgivare anmäla intresse för att ta emot elever från högstadiet. Eleven kan bli både en framtida kund, anställd och marknadsförare om PRAO faller väl ut för båda parter.

Skollagen

Skollagen säger att grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Denna tolkning av skollagen säger att skolan inte är skyldig att skapa tid för praoveckor. Av flera skäl väljer ändå Strömstiernaskolan att jobba med detta. Vi tror att tidiga kontakter med arbetslivet underlättar framtida val, och ger viktiga insikter i hur det är att arbeta som vuxen.

Studie- och yrkesvägledare

Ola Steen
Telefon 0526-193 87
Mobil 073 259 41 46
ola.steen@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-09-13, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: