HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Elevresor (gymnasiet)
Skolskjuts (grundskolan)

Elever kan ha rätt till elevresa/skolskjuts från hållplats till skolan.

Avståndsregler

Elever har rätt till elevresa/skolskjuts från busshållplatsen/påstigningsplatsen om avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger nedan angivna kilometergränser.

  • 2 kilometer för elever i årskurs F-3
  • 3 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 4 kilometer för elever i årskurs 7-9
  • 6 kilometer för elever i gymnasieskolan

När det gäller avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats är avstånden riktlinjer, vilket innebär att skolskjutsansvarig alltid gör en individuell prövning utifrån rådande väg- och trafikförhållanden. Det kan innebära att avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats i vissa fall överstiger angivna kilometerantal.

Lämplig påstigningsplats bestäms av förvaltningen i samråd med busschaufförerna.

Skolskjuts vid växelvis boende

För elever i grundskolan: Vid växelvis boende prövas behovet av skolskjuts från båda adresserna, oavsett elevens folkbokföringsadress.

För elever i gymnasieskolan: Vid växelvis boende är det enbart elevens folkbokföringsadress som avgör om eleven har rätt till elevresa.

Gymnasieelever

Om elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan är minst 6 km, ansvarar elevens hemkommun för kostnader upp till 1/30 av basbeloppet per månad under september-maj. För närvarande är basbeloppet 46 500 kr, vilket medför att det månatliga beloppet blir högst 1550 kr.

Ansvaret för elevernas resor omfattar alla gymnasieelever fram till och med första kalenderåret det år de fyller 20 år.

Färdbevis - skolkort

Samtliga elever som är berättigade till skolskjuts ska ha giltigt färdbevis. Färdbevisen delas ut på skolan i samband med läsårsstart.

Skolkorten är en värdehandling och ska förvaras på ett aktsamt sätt.

Stulna eller borttappade skolkort anmäls till skolexpeditionen som spärrar kortet. Ett nytt kort beställs av skolexpeditionen till en kostnad av 100 kr.

Om ett skolkort inte fungerar i kortläsaren på bussen ska kontakt tas med administratören på grundskolan som byter ut det defekta kortet mot ett nytt.

Skolkortet gäller för höst- och vårtermin.
Skolkortet gäller dagtid 04.00-19.00.

E-tjänster och blanketter

Elever från Dals-Ed och Bullaren

Vid frågor kontakta skolskjutsansvarig

Kontaktinformation

Skolskjutsansvarig
Lisbeth Lunneryd
Telefon 0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Administratör grundskolan
Jeanette Hasselblom
Telefon 0526-192 34
grundskolan@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-03-31, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Lisbeth Lunneryd