HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection
Föräldrastöd - barn 0-6 år

Barn och din relation till barnet

 • Bebisen bara skriker, vad ska jag göra?
 • Hur länge pågår "trotsålder"?
 • Vår 1½-åring vill inte äta, vad gör vi?
 • Hur kan vi förebygga syskonsvartsjuka?

Vid frågor om barn och din relation till barnet så kan du vända dig till
Lena Östberg, förskollärare.

Din parrelation och samhällsfrågor

 • Vår relation har blivit sämre, hur ska vi hitta tillbaka till varandra?
 • Jag känner mig osäker och nedstämd, varför är det så svårt att vara förälder?
 • Vi funderar på att separera, hur blir det för barnen?

Vid frågor som rör dig, din parrelation och samhällsfrågor så kan du vända dig till Carina Carlsson, kurator.

Förskolefrågor

 • Vi har svårt vid inskolning till förskolan, vad gör vi?
 • Mitt barn trivs inte på förskolan, vem kan jag tala med?

Vid frågor som rör förskolan så kan du vända dig till  Britt Eriksson, Karin Helgevi eller Veronica Kvick, specialpedagoger.

Marte Meo

 • Jag har svårigheter att hantera mitt barn i vissa situationer.
  Kan Marte Meo vara till hjälp?

Vänd dig till Britt Eriksson och Veronica Kvick, Marte Meo-terapeut.

Logoped

Logopedens insatser består dels av förebyggande arbete utifrån ett helhets-perspektiv, dels av mer direkt riktade insatser. Logopeden driver även utvecklings-arbete tillsammans med specialpedagoger.

Kontaktinformation

Resurscentrum
452 37 Strömstad
Telefon 0526-190 00
Fax 0526‑194 52

Besöksadress
Brunnsgatan 2

Förskollärare
Lena Östberg
Tel 0526-196 76
lena.ostberg@stromstad.se

Kurator
Carina Carlsson
Tel 0526-192 13
carina.carlsson@stromstad.se

Marte Meo terapeut
Specialpedagog
Britt Eriksson
Telefon 0526-191 98

Marte Meo terapeut
Specialpedagog
Veronika Kvick
Telefon 0526-191 98

Logoped förskola
Jenny Lam
Telefon 0526-192 12
jenny.lam@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-09-27, Lena Östberg

SIDANSVARIG: Annika Wilhelmsson