HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection
Utveckling och skolnära forskning

Satsningen på skolnära forskning i Strömstads kommun syftar till att höja skolans kvalitet och eleverna resultat.

Satsningen innebär att förstelärare bedriver forskning inom sådana områden i skolan som kan förbättras. Till exempel gäller det undervisning och lärande i matematik och läsförståelse.

Handledning av professor

Det centrala i satsningen på forskning och vetenskapligt grundad undervisning är att lärarna själva är aktiva och att de handleds av en professor. De bedriver forskningen kopplat till den egna undervisningen och kan direkt omsätta sin kunskap.

Erfarenheter visar att forskningsgrundad undervisning är avgörande för hur kvaliteten i elevernas lärande kan garanteras. Hög kvalitet i lärandet ger i sin tur bättre skolresultat som öppnar möjligheterna för barn och unga att skaffa sig en bra grund för sitt framtida yrkesliv.

Förstelärare drivande

Förstelärarna arbetar i grupper om två till sex lärare i varje. De arbetar med frågor inom förskola, grundskola och gymnasieskola/vuxenutbildning. Vid ett tillfället i månaden får varje grupp handledning av en professor i pedagogiskt arbete.

Handledningen syftar till att säkerställa att den vetenskapliga kvaliteten i den forskning som förstelärarna genomför. Med det menas att förstelärarna följer vetenskapssamhällets krav på vad som menas med god forskning. Det gäller innehåll, teorier, metoder, analyser, resultat och hur forskningen ska kunna användas som grund för att alla skolors arbete i Strömstads kommun ska vila på vetenskaplig grund.

Kontakt

Förvaltningschef
Nicklas Faritzon
Telefon 0526‑192 10
nicklas.faritzon@stromstad.se

Utvecklingsstrateg
Pia Bernhard Johnson
Tel 0526-193 98 pia.bernhardjohnson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-08-11, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: