HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Information om pågående pandemi

Covid-19

Information till elever på Strömstads vuxenutbildning

Onsdagen den 18 november 2020 höll Sveriges utbildningsminister Anna Ekström en presskonferens. Hon var tydlig i sitt budskap att hon vill att elever på gymnasieskolor och vuxenutbildningar skall kunna fortsätta att ha närundervisning, men att vi tillsammans måste se till att minska smittspridningen och att alla måste dra sitt strå till stacken.

Skolledningen på Strömstads vuxenutbildning beslutade redan i augusti att delvis gå över till fjärr-/distansundervisning för att minska trängseln i huset. Detta då vi tycker att det är viktigt att arbeta förebyggande för att minska smittspridningen. Vi vill med den här åtgärden förebygga så att vi inte hamnar i en smittspridning som gör så att all undervisning behöver bedrivas på distans. Beslutet gäller tills vidare.

Vi vill också betona att vi i övrigt följer de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger. Du behöver tänka på att;

 • Om du känner dig sjuk - Stanna hemma!
 • Tvätta händerna ofta och undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Håll avstånd
 • Testa dig på din vårdcentral vid symptom

Hör gärna av dig till din lärare om du har några frågor.


Uppdatering och förtydligande kring Covid för elever i vuxenutbildningen,

Under den senaste veckan har smittspridningen av Covid 19 ökat i Sverige som helhet och även Strömstads har fått fler fall av bekräftade smitta. Det har med anledning av detta uppkommit behov av att förtydliga informationen kring en del frågor som ställts av vårdnadshavare.

 • Smittskydd/vårdcentral informerar vid bekräftad smitta
  Ny rutin, utifrån nuvarande situation där samhällssmittan ökar är det inte längre ändamålsenligt att informera vårdnadshavare och elever vid enstaka bekräftade smittade bland personal eller barn/elever på en skola eller enhet. Skolenheterna har kontakt med smittskyddet och får instruktioner om och när eventuella utskick ska göras till en klass eller till samtliga på en skola. Om smittspårning genomförs kommer berörda att bli kontaktade.
 • Kan elev gå till skolan när någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19?
  Elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen skall stanna hemma om någon i hushållet är bekräftad smittad av Covid-19.
  Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.
 • Vid frånvaro bland personal
  När smittspridningen ökar i samhället och när varje individ uppmanas vara hemma vid minsta symptom på förkylning kommer även personal i förskolor och skolor att behöva vara hemma under perioder. Detta kan komma att påverka personalsituationen vid våra förskolor och skolor. Handlingsplaner finns för olika scenarier, dock kräver det en hög grad av flexibilitet under rådande situation.

Mer information om aktuella rekommendationer samt förhållningsregler vid smitta:
> Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med vänlig hälsning
Sara Arvenberg
Rektor för vuxenutbildningen


Informationen ovan som pdf-dokument

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Postadress
Strömstads kommun
Vuxenutbildningen
452 80 Strömstad

Besöksadress
Tångenvägen 2

E-post
vuxenutbildningen@stromstad.se

Reception/Expedition
Besnik Obërtinca
Telefon: 0526‑195 00
besnik.obertinca@stromstad.se

Rektor
Sara Arvenberg
Telefon: 0526-19 544 sara.arvenberg@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Sara Fröberg
Telefon: 0526-19 522
sara.froberg@stromstad.se

Sociala medier
Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-11-20, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sara Arvenberg