HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 03
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Projekt

Här kan du läsa mer om de projekt som just nu är aktiva hos Vuxenutbildningen.

Aktiva Projekt

Strömstads kommun samarbetar med skola och näringsliv, för att bland annat säkerställa att näringslivets behov av arbetskraft återspeglas i utbildningsutbudet.

Vuxenutbildningen deltar i dessa pågående projekt:

Exportfrämjande integration

Exportfrämjande integration är ett projekt för att finna nya medarbetare till den framtida yrkesrollen ”Exportfrämjare”. En roll för att tillmötesgå företagens skiftande behov.

Programmet består av en mix av teori (5 mån) och praktik (7 mån). Målsättning män/kvinnor (60/40%).

Projektet är en samverkan mellan flera aktörer: Vuxenutbildning, näringslivsenheter, arbetsförmedling, kommuner i Fyrbodal (Strömstad, Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg kommer att vara utbildningsorter) med upptagningsområde i kringliggande kranskommuner.

Deltagare till målgruppen är: nyanlända personer som har etableringsersättning. Eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet, språk engelska/Svenska (utvecklar parallellt genom SFI) erfarenhet- kunskap om olika affärskulturer. Affärserfarenhet/intresse, personliga kontakter/affärskontakter eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som förvärvats på annat sätt. En viktig del är individens engagemang och vilja och att han/hon ser goda framtida möjligheter genom att delta i utvecklingsprogrammet.

KOBRA

KOBRA är ett Interreg-projekt med 26 partners i Danmark, Norge och Sverige. Projektet startade 1 september 2015 och pågår under tre år.

Skandinavien står inför stora utmaningar. Samhällets och arbetslivets förändringstakt ökar, vilket gör att värdet av olika kunskaper och kompetenser också förändras snabbare. Vuxna människor kommer behöva karriärväxla i allt större omfattning längre upp i åldrarna, utbildas oftare och tränas mer effektivt mot specifika yrkesroller och förmågor än idag. Färre kommer kunna utbilda sig för ett helt yrkesliv på en gång och detta visar på vuxen­utbildningens avgörande roll i framtiden.
Det krävs en utvecklad förmåga att analysera och förmedla kunskap från många olika källor, för att skapa bättre beslutsunderlag och motivera särskilda satsningar.

Kompetensförsörjning är en stor och gemensam utmaning för både Sverige, Norge och Danmark. Genom samarbete och utbyte av kunskap över gränserna kan vi bättre möta framtidens kompetensbehov.
KOBRA bygger på erfarenheter och resultat från Interreg-projektet SkanKomp och förstudien ”Viden til vaekst”, där man såg behov av ett fortsatt systematiskt och strukturerat arbete med kompetensförsörjning, gärna över landsgränserna. Arbetet sker inom områden som Västra Götalandsregionen och Region Halland prioriterar i sina tillväxtprogram.

KOBRA kommer att arbeta utifrån tre huvudaktiviteter.
Kompetensmäklare ska identifiera och förmedla kunskap om kompetens- och utbildningsbehov genom att vara en länk mellan företag/arbetsliv och utbildningssamordnare. Totalt ska 450 företag inventeras inom projektet.

Erasmus+

Europa 2 år. Projekt som möjliggör praktik utomlands för elever på yrkesutbildningar samt utbyten för personal.

Yggdrasil

Projektet ska bland annat utveckla ett nytt verktyg, ett kompetensbevis, för att individer ska kunna få sin reella kompetens dokumenterad. Yggdrasil är ett Interreg-projekt med 7 partners i Danmark, Norge och Sverige. Region Midtjylland i Danmark är Leadpartner. Projektet startade 1 januari 2016 och pågår till och med 2018.

Projektets huvudsakliga mål

Projektet synliggör och dokumenterar kompetenser, som individer har tillägnat sig framförallt i arbetslivet eller på fritiden och som de inte har papper på. Det kan t.ex. vara arbetslösa, individer utan formell utbildning, nyanlända eller andra grupper som inte har formell utbildning från Danmark, Norge eller Sverige.

Projektet handlar inte om att det formella utbildningssystemet ska godkänna en motsvarande utbildning utan att individen ska kunna få sin reella kompetens dokumenterad. Kompetens som den skandinaviska arbetsmarknaden efterfrågar, oavsett om individen har en formell utbildning.

Projektet utvecklar ett nytt verktyg – ett kompetensbevis – som synliggör individens reella kompetenser. I projektet utvecklas också en gemensam skandinavisk modell för kompetensutveckling för de aktörer som kommer att utfärda de i projektet framtagna kompetensbevisen.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program, som stödjer projekt mellan Danmark, Sverige och Norge, för att lösa utmaningar i fyra insatsområden under perioden 2014-2020.

Postadress
Strömstad kommun Vuxenutbildningen
452 80 Strömstad
Telefon 0526-195 04
Fax 0526-194 70
vuxenutbildningen@stromstad.se

Besöksadress Tångenvägen 2

Kontaktinformation

Rektor
Heléne de Leeuw
Telefon 0526-192 01
helene.deleeuw@stromstad.se

Biträdande rektor
Helen Larsholt
Telefon 0526-195 85
helen.larsholt@stromstad.se

Verksamhetsledare
Ola Nilsson
Telefon 0526-195 10
ola.nilsson@stromstad.se

Administratör
Linnéa Jungmarker
Telefon 0526-195 04
linnea.jungmarker@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Stig Svanberg
Telefon 0526-195 01
stig.svanberg@stromstad.se

Sociala medier
> Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
> Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-01-26, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Heléne de Leeuw