HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Asbest

Mindre mängder (<10kg) kan lämnas på Åvc Österröd utan kostnad.  Kontakta personal vid  Åvc innan ankomst. En avgift tas ut för större mängder enligt gällande taxa.

Avfallet ska lämnas i täta plastsäckar som försluts och märks med texten "Asbest".

OBS! Vi tar inte emot container med asbestavfall

Asbest består av små mineralfibrer som kan skada lungor och framkalla cancer. Asbest tar sig främst in i kroppen via inandning. Ämnet förbjöds i Sverige 1982 men finns fortfarande kvar i gammalt byggmaterial. Det förekommer främst i eternitskivor, ventilationstrummor, eternitrör, värmepannor, gummigolvmattor och kakelfix.

Det finns inga regler om hur man som privatperson tar bort asbesthaltigt material på/i sitt eget hus om det används som privatbostad och man själv bor i huset. Arbetsmiljöverket  rekommenderar dock att man följer deras regler. Det innebär bland annat att eternitskivor vattenbegjuts och tas ned så hela som möjligt och att halvmask med P3-filter och skyddskläder av engångstyp används.

All yrkesmässig användning av asbestfibrer och av varor där asbestfibrer avsiktligen har tillförts är förbjuden inom hela EU sedan 1 januari 2005. Förbudet gäller även privatpersoner. Detta innebär att ingen får sälja eller på något annat sätt överlämna till exempel nedtagna eternitplattor eftersom de anses ha tagits ur bruk vid rivningen och inte får släppas ut på marknaden igen.

kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om faktura/taxa/ägarbyte/
flyttanmälan
0526-191 60
tn@stromstad.se

återvinningscentralen österröd

» Kartaöppnas i nytt fönster

Besöksadress
Sältegatan 9

0526-191 72

Ordinarie öppettider
Måndag- fredag kl 07.00-16.00
Torsdagar (ej dag före helgdag) även kl 16.00-19.00

Lördagsöppet 2020:
4/1, 1/,2, 7/3, 4/4, 2/5, 13/6, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12
kl  09:00-15:00

Återvinningscentralen vid reningsverket
Långegärde, Sydkoster

Endast för hushållen, ej för verksamheter.

Lördagsöppet 2020
28/3, 27/6, 25/7, 26/9, 28/11.
kl 10:00-13:00

23/5
kl. 10:00-14:30

Återvinningscentralen
Nordkoster öppettider 2020
25/4 vecka 17,
29/8 vecka 35
kl. 10:00-13:00

» Kartaöppnas i nytt fönster


Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-04-02, Maria Johansson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson