HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Transport av farligt avfall

Skyldighet för dig som avlämnare

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska signatur.

Mall till transportdokument för farligt avfall

  • att endast anlita godkända transportörer för transport av farligt avfall
  • att upprätta godsdeklaration med märkning och etikettering av godset
  • att arkivera godsdeklaration i minst 3 år

Anlita godkänd mottagare

För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Den som lämnar farligt avfall är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd innan avfallet lämnas för transport. Du får själv transportera det farliga avfall som uppkommer i din egen verksamhet, efter anmälan till Länsstyrelsen, om den mängd avfall som transporteras är liten. Det får dock inte göras utan anmälan till Länsstyrelsen. Transportreglerna enligt ADR måste även följas. De årliga mängderna får inte överstiga 100 kilo eller100 liter. Innehåller avfallet PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium är det inte tillåtet att transportera utan tillstånd, oavsett mängd.

Krav på säkerhetsrådgivare

Större delen av allt Farligt avfall klassas som Farligt gods. För alla leveranser, transporter, lastningar och lossningar av farligt gods ska finnas en säkerhetsrådgivare, som godkänts av myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  Kravet omfattar också avsändaren!

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00- 16:30

länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) med föreskrifter om   transportdokument länk till annan webbplats                                                                        Lag (2006:263) om transport av farligt gods med bl.a. krav på säkerhetsrådgivare länk till annan webbplats                                                                        Transport av farligt gods på väg enligt ADRlänk till annan webbplats  
                                                  
Förordningen om spilloljalänk till annan webbplats

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-07-10, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson