HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Fjällskivlingen (2:a vån) på
Karlsgatan 51

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *

Multiple selection
Insamling av hushållssopor på Koster

Från och med 1 januari 2017 tar Strömstads kommun över avfallsinsamlingen från hushållen på Koster. Syftet är att förbättra servicen för boende och besökare.

För dig som abonnent innebär förändringen att du får ett nytt sopkärl, den nuvarande lösningen med papperssäck i sopställ ersätts av plastkärl på hjul. Själva insamlingen kommer att ske via en mindre sopbil anpassad för mindre vägar. Taxan påverkas inte, givet att du inte väljer att byta till ett större sopkärl i samband med utbytet.

Hämtningsintervall

Soporna kommer att hämtas på ojämna veckor under vinterperioden tisdagar på Nord-Koster och onsdagar på Syd-Koster. Ev ändring i dag för hämtning kommer att föregås av information i god tid.

Hantering efter insamling

Under vinterhalvåret kommer sopbilen att färjas in till Österröd för tömning. Övrig del av året kommer soporna att lastas och pressas om i större containers på Långagärde återvinningscentral för att sedan veckovis transporteras till Österröd. På detta sätt hoppas vi minska antalet illaluktande sopcontainers i utlastningshamnarna på Koster.

Vi behöver din hjälp

För en smidig övergång till den nya insamlingsordningen behöver vi hjälp med:

        1. Märk ditt gamla sopkärl

Utbytet av sopkärl underlättas om fastighetsägare redan idag märker befintliga sopställ med namn och adress. Det hjälper oss att lokalisera era nuvarande hämtställen. De nya plastkärlen kommer att vara märkta i förväg med abonnentens namn och anläggningsadress.

        2. Placera sopkärlet rätt

Ditt sopkärl ska inför hämtning vara placerat väl synligt vid den plats vi placerat kärlet vid utsättning, eller vid annan överenskommen plats intill farbar väg. Hinder i vägen och på vändplatser som exempelvis utstickande grenar och annan vegetation ska röjas undan av fastighetsägare eller vägförening. Fastighetsägare ansvarar för snö och halkbekämpning runt kärl och på vändplatser. Väghållare ansvar för snö och halkbekämpning på vägar.

Tidsplan

  • 22 november: information till fastighetsägare i samband med Ö-råd på Koster.
  • 30 november: samtliga fastighetsägare informeras skriftligen om nyordningen.
  • November/December: sopkärl distribueras till samtliga fastigheter med året-runt abonnemang.
  • Januari 2017: kommunen övertar insamlingen av hushållssopor på Kosteröarna.
  • Våren 2017: utkörning av kärl till fritidsabonnemang kommer att ske under våren.

kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

Renhållningschef
Eiton Ohlsson
eiton.ohlsson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-11-16, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson