HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Canning - Markanvisningstävling för bostäder och lokaler

Under sommaren och hösten genomfördes en markanvisningstävling för utveckling av stadsdelen Canning i centrala Strömstad. Sista dag för att lämna in tävlingsbidrag var den 7 juli 2016.

Detaljplanearbetet för Canning har pågått en längre tid, tävlingen ska visa hur arbetet ska slutföras och hur Canning kan utvecklas på bästa sätt. Flera bidrag har lämnats och en jury ska nu utse det bidrag som bäst uppfyller de villkor och förutsättningar som finns för utveckling av området.

Urvalsprocessen i korthet

Juryn för tävlingen tar ställning till inkomna tävlingsbidrag på en serie möten under sommar och höst. Juryns representanter har utsetts av Kommunstyrelsen. Uppgiften är att ta fram förslag till vinnande bidrag. Kommunstyrelsen tar ställning till juryns förslag i oktober.

Allmänheten kommer att kunna ta del av samtliga tävlingsbidrag så snart vinnande bidrag fastställts av Kommunstyrelsen. Vinnande bidrag arbetas sedan in i det efterföljande arbetet med detaljplan för området. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen innan den färdigställs (samråd).

Detaljplan för Strömstad 3:13 m fl (Canningområdet)öppnas i nytt fönster

Villkor för utbyggnaden

Bland villkoren för utbyggnad av Canning finns krav på torgytor och strandpromenad från norra hamnen till Bojarkilen i söder. En ny gång- och cykelbro ska anläggas över Bojarkilen. En förutsättning för att tävlingsbidragen ska behandlas är att minst 20 procent av föreslagna bostäder är hyresrätter och att den nya stadsdelen ges en tydlig miljöprofil. Mer om villkor, se länk till tävlingsinbjudan.

Utvärderingen av tävlingsbidragen kommer att basera sig på en sammanvägd bedömning av anbudspris och tävlingsbidragets utformning.

Vad är en markanvisningstävling?

En markanvisningstävling vänder sig till exploatörer som vill vara med och utveckla attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur ett område kan utvecklas. Förslagen ska utgå från de förutsättningar som kommunen ger, t.ex. att tänka nytt kring hållbar utveckling. Vinnande förslag ligger till grund för planering och genomförande av idéerna.

kontakt

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Karlsgatan 51

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-14, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad