HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Markanvisning för bostäder på del av Hjältsgård 6:1 i Skee

Klicka i bilden för större format

Strömstads kommun inbjuder till inlämnande av anbud avseende förvärv av kvartersmark på del av fastigheten Hjältsgård 6:1 i Skee. Syftet är att möjliggöra byggnation av friliggande villor samt till viss del parhus och radhus.

Totalt innehåller anvisningsområdet cirka 25-35 boendeenheter beroende på vilken typ av hus som byggs.

Kommunen kommer träffa markanvisningsavtal med den som inlämnar högsta anbud för hela anbudsområdet uttryckt i kronor (SEK)/kvm tomtarea samt i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

Anbudsområdet

Skee är kommunens näst största samhälle beläget cirka 6 kilometer öster om centrala Strömstad med goda kommunikationsmöjligheter till Strömstad med gång- och cykel, bil och tåg. Skee ligger även i direkt anslutning till E6.

Anbudsområdet utgör samtlig kvartersmark, cirka 2,8 hektar, inom gällande etaljplan för området. Området består idag av jordbruksmark och ligger centralt i Skee med närhet till bland annat förskola, skola, ishall och fotbollsplan.

Klicka i bilden för större format

Två exempel på utformning av området.

Två exempel på utformning av området.

Tävlingens genomförande

Inbjudan samt länkar till de handlingar som utgör underlag för tävlingen samt övriga handlingar som kan ha betydelse för inlämnandet av anbud finns på upphandlingsportal norra Bohuslän.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor rörande tävlingen kan ställas via Frågor och svar i Upphandlingsportal norra Bohuslän senast 10 dagar innan tävlingens utgång. Fråga ska i ämnesraden märkas med ”Markanvisning Hjältsgård”. Inkomna frågor och svar kommer publiceras anonymt löpande på Upphandlingsportal norra Bohuslän som övriga deltagare kan ta del av.

Tävlingsbidrag ska inlämnas digitalt via Upphandlingsportal norra Bohuslän och ska ha inkommit senast 2018-02-01 kl. 23.59.

Kommunen har fri prövningsrätt av inkomna förslag och förbehåller rätten att förkasta samtliga anbud utan ersättningsskyldighet till respektive förslagsställare.

Vinnande bolag erbjuds markanvisning efter beslut i kommunstyrelsen.

Resultatet av tävlingen kommer att redovisas på kommunens webbplats.

kontakt

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Karlsgatan 51

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Mark- och exploateringsingenjör
Alexandra Lilliebjelke
0526-192 31
alexandra.lilliebjelke@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-12-14, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad