HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Så kan Canning utvecklas

Riksbyggen är vinnare i den markanvisningstävling för Canning som nyligen avslutats. Juryn valde bidraget "Där som marelden blänker så blå” mot bakgrund av bidragets harmoniska helhet och inpassning av bebyggelsen till staden Strömstad.

Kommunstyrelsen har utsett vinnande bidraget inlämnat av Riksbyggen i samarbete med konsultföretaget Sweco med motiveringen;

"Där som marelden blänker så blå" -  har lyckats skapa en harmonisk helhet som känns modern, men ändå tidlös och väl anpassad till staden Strömstad och dess bebyggelse. Skalan på byggnationen stämmer väl in med omgivande bebyggelse och det finns en tillhörighet mellan Skeppsbroplatsen och den norra bebyggelsen på Canning.

Utveckling av Canningområdet

Planering för bostäder och verksamheter på Canning har pågått en tid. Resultatet från markanvisningstävlingen visar hur Canningområdet kan färdigställas och ska användas för att göra klart detaljplanen för området.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utveckling av Canningområdet till en stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor.

Allmänheten kommer att som brukligt i en planprocess, kunna tycka till om utvecklingsförslaget i kommande samråd.

Vad händer nu?

Vinnande förslag ligger till grund för fortsatt planering och projektering av området. En förutsättning för att Canning ska kunna utvecklas enligt förslaget är att detaljplanen vinner laga kraft.

Inom förslaget ligger 330 bostadsrätter, 92 hyresrätter och 6 parhus med äganderätt.

Avgränsning av tävlingsområdet och projektets omfattning kan komma att ändras under det fortsatta planarbetet. Slutlig utformning av bebyggelsen beror på utfallet av planprocessen.

Detta ska kommunen göra

Nödvändig flytt av allmänna ledningar ombesörjes och bekostas av kommunen och respektive ledningsbolag.

Kommunen tar ned delar av Röuddsberget, river befintliga byggnader samt anlägger anläggningar på allmän plats, såsom gator, gångvägar, parker och bro.  Kommunen bekostar dessa åtgärder.

Processen framåt

Tävlingsbidragen har utvärderas utifrån

  • Erbjudet pris per kvadratmeter ljus BTA.

  • Projektets inpassning i omgivande bebyggelse, och hur de möter de allmänna platserna.

  • Utformningen av de allmänna platserna/torgytor

  • Angiven miljöprofil

Utvärdering

Vid utvärderingen av tävlingsförslagen har hänsyn tagits till att exploatören ska ha dokumenterad erfarenhet och ekonomisk kapacitet att fullfölja projektet.

Läs juryns utlåtanden och alla bidragen

kontakt

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
kristin.ulfstad@stromstad.se

Stadsarkitekt
Unni Liljegren 
unni.liljegren@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-12-28, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad