HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Bakgrund

Konservfabrik och salteri - Canningområdet i nordvästra Strömstad har ett förflutet som industrimark. Tankar om att utveckla det havsnära området har funnits länge och en detaljplan för området tas fram. Flera företag har visat sitt intresse för att utveckla och bebygga Canning.

Canningområdet är öronmärkt för bostäder. Beslutet är förankrat i kommunfullmäktige, och marken är utpekad i kommunens Översiktsplan som avsedd för bebyggelse. Canning är också ett prioriterat bostadsprojekt i kommunens Bostadsförsörjningsplan 2016-2030.

Ett förslag till detaljplan med tankar om hur området kan utvecklas visades i så kallat samråd med allmänheten våren 2015. Synpunkterna efter samrådet var många och det fanns inget givet spår för hur planen skulle färdigställas. För att komma vidare tog kommunstyrelsen beslut om att ordna en så kallad markanvisningstävling. Detta dels för att få in förslag på hur området skulle kunna utformas, dels för att välja ut ett företag som så snart detaljplanen var klar, skulle kunna bygga bostäder på Canning.

Tävlingsvillkor utifrån samråd

Tjänstemän från både miljö- och byggförvaltningen samt tekniska förvaltningen hjälptes åt att ta fram förslag till förutsättningar för tävlingen. Förslagen till tävlingsvillkor grundade sig på synpunkter från samrådet våren 2015 där även politiska ledamöter hade lämnat synpunkter.

Tävlingsförutsättningarna presenterades i ett utkast till tävlingsinbjudan för kommunstyrelsen. Förslaget till tävlingskriterier godkändes av kommunstyrelsen 9 mars 2016.

Utvärderingsgrupp (jury)

En markanvisningstävling har ofta en jury som utvärderar inkomna tävlingsbidrag mot uppställda kriterier. För Canning hade Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern representanter i juryn. Jurymedlemmarna utsågs efter beslut i kommunstyrelsen.

Dessa var Siwert Hjalmarsson (M)
Lars Tysklind (L)
Lena Martinsson (S)
Bengt Bivrin (MP), Erland Lundqvist (C)

Flera experter bland kommunens tjänsteman ingick också i juryn; Unni Liljegren (stadsarkitekt), Pär Höjman (planeringsarkitekt), Anders Johansson (byggnadschef), Kristin Ulfstad (mark- och exploateringschef).

kontakt

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
kristin.ulfstad@stromstad.se

Stadsarkitekt
Unni Liljegren 
unni.liljegren@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-12-28, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad