HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection

Koordinatsystem, stom- och fixpunkter

Det är Kart- och mätenheten på Miljö- och byggförvaltningen som ansvarar för hanteringen av referenssystem och stomnät i Strömstad. Vi har specialkompetens inom geodesi- och mätningsområdet och hjälper till med att göra transformationer och omräkningar mellan olika referenssystem. Vi kan också ta fram koordinater för stom- och höjdfixpunkter

Koordinatsystem i plan

All insamling och användande av lägesbunden information underlättas med ett enhetligt system, även utbytbarheten av data mellan olika aktörer på lokal, regional, nationell och global nivå förenklas. Strömstads kommun införde SWEREF 99 12 00 i plan som koordinatsystem sommaren 2008. Tidigare användes ett regionalt system, RT R05 7,5 gon V 65:0.

Koordinatsystem i höjd

RH2000 är Sveriges nya officiella nationella höjdsystem. Den 1 januari 2010 infördes RH2000 i Strömstads kommun. Det ersatte då det tidigare koordinatsystemet RH 00. Alla höjder i kommunens GIS-hanteringssystem är transformerade till RH2000. Tänk dock på att dokument och ritningar från år 2009 och tidigare sannolikt har RH 00-höjd. Den ungefärliga skillnaden mellan systemen är 0,28 m, dvs för att erhålla höjd i RH2000 ska 0,28 adderas till RH 00-höjd.

Stompunkter

Stompunkter i plan och höjd i referenssystem SWEREF 99 12 00, RH2000 kan tillhandahållas av Kart- och mätenheten

Prisexempel från 2019 års taxa:

1:a ordningens stompunkt i plan eller höjdstompunkt, 375 kr/punkt

Övriga polygon- eller triangelpunkter, 125 kr/punkt

Koordinatsystem i plan

SWEREF 99 är den svenska realiseringen av ETRS 89, ett globalt tredimensionellt koordinatsystem definierat av de 21 fundamentalpunkterna i det nationella nätet av fasta referensstationer för GPS. All insamling och användande av lägesbunden information underlättas med ett enhetligt system, även utbytbarheten av data mellan olika aktörer på lokal, regional, nationell och global nivå förenklas.

Strömstads kommun införde SWEREF 99 12 00 som koordinatsystem i plan sommaren 2008. Tidigare användes ett regionalt system, RT R05 7,5 gon V 65:0. Sambandet mellan dessa system bygger på 179 fast markerade punkter belägna inom kommunen och som är bestämda i båda systemen. Ett transformationssamband (restfelsmodell) som bygger på dessa punkter är upprättat. All data i kommunens GIS-hanteringssystem transformerades vid övergången till SWEREF 99 12 00 med detta transformationssamband.

Koordinatsystem i höjd

RH2000 är Sveriges nya officiella nationella höjdsystem. men kan samtidigt ses som förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem. Mätningarna för RH2000 påbörjades 1979, och avslutades 2003. Höjdsystemet togs nationellt i bruk 2005.

Den 1 januari 2010 infördes RH2000 i Strömstads kommun. Det ersatte då det tidigare koordinatsystemet RH 00. Inför övergången anslöts befintligt höjdstomnät mot nätet av riksnätspunkter bestämda i RH2000. Höjdstomnätet kunde därmed räknas om. Den approximativa skillnaden mellan systemen är 0,28 m, dvs för att erhålla höjd i RH2000 ska 0,28 adderas till RH 00-höjd.

Alla höjder i kommunens GIS-hanteringssystem är transformerade till RH2000. Tänk dock på att dokument och ritningar från år 2009 och tidigare sannolikt har RH 00-höjd.

Mätare

kontakt

Reception
0526- 196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Mätningsingenjör
Johan Hellman
0526-191 88
johan.hellman@stromstad.se

Kartingenjör
Emma Carlsson
0526-191 87
emma.carlsson@stromstad.se

Mätare
Lars-Inge Göthesson
0526-191 89
lars-inge.gothesson@stromstad.se

GIS-samordnare
Maria Syrén
0524-183 59
maria.syren@munkedal.se

GIS-ingenjör
Amanda Tollesson
0526-196 40
amanda.tollesson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-01-18, Lise-Lotte Mårtensson

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson