HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Nybyggnadskarta och Situationsplan

Ska du bygga ett nytt hus eller bygga om ditt gamla behöver du normalt ansöka om bygglov hos Miljö- och byggnämnden. Bygglovsansökan ska redovisa byggnationens läge genom en situationsplan. Nybyggnadskartan är ett beslutsunderlag för bygglovet och används ofta som grund för situationsplanen.

Beställning av karta

Blanketten hittar du under E-tjänster Självservice, kartor, mätning, GIS.

Nybyggnadskarta krävs för byggnation på fastighet inom detaljplanelagt område. Bygglovshandläggaren kan göra bedömningen att nybyggnadskarta krävs även inom område för samlad bebyggelse samt för komplementbyggnader och tillbyggnader. Utanför detaljplanelagt område anpassas underlaget efter bygglovshandläggarens behov.

Nybyggnadskartan ska normalt utföras i skala 1:500 (tomtstorleken kan påverka skalan)

Nybyggnadskartan visar:

  • Fastighetsindelningen
  • Gällande bestämmelser i detaljplan
  • Anslutningspunkter i plan och höjd för eventuellt kommunalt VA
  • Avvägda/inmätta höjder på aktuell fastighet, gata/väg och angränsande byggnaders sockelhöjder.
  • Befintliga byggnader/anläggningar på fastigheten samt angränsande fastigheter

Kart- och mätenheten kan åt kunden upprätta för bygglovsansökan nödvändig situationsplan genom att lägga in planerad byggnation på nybyggnadskartan. Detta kan ske genom att kart- och mätenheten erhåller ritningar med storleken och läget på byggnationen. Läget kan specificeras antingen genom att kunden visar läget på plats eller att denne vet förhållandet till fastighetsgräns.

Vid ansökan om bygglov får inte nybyggnadskartan vara äldre än 6 månader från upprättandet.

Kart- och mätenheten kan leverera nybyggnadskarta i digitalt format eller i pappersformat. Normalt vill arkitekter ha ett digitalt underlag för att kunna bistå med upprättandet av situationsplanen.

Prisexempel från 2018 års taxa:

Nybyggnation enbostadshus 8050 kr/st

För övrig byggnation kontakta Kart- och Mätenheten för prisuppgift.

kontakt

Reception
0526- 196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Mätningsingenjör
Johan Hellman
0526-191 88
johan.hellman@stromstad.se

Kartingenjör
Emma Carlsson
0526-191 87
emma.carlsson@stromstad.se

Mätare
Lars-Inge Göthesson
0526-191 89
lars-inge.gothesson@stromstad.se

GIS-samordnare
Maria Syrén
0524-183 59
maria.syren@munkedal.se

GIS-ingenjör
Amanda Tollesson
0526-196 40
amanda.tollesson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-02-05, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson