HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection

Utstakning och lägeskontroll av byggnad

Har bygglov beviljats för ny byggnad behöver dess läge stakas ut på den aktuella fastigheten. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet.

Finutsättning och lägeskontroll krävs normalt enligt bygglovet, inom detaljplanelagt område.

  • Grovutstakning: Byggnadens hörn markeras med en noggrannhet på 50-100mm och en referenshöjd markeras. Grovutstakningen är till stor hjälp vid schaktning eller sprängning för grund och är till hjälp för uppsättningen av profiler som kan behövas för finutstakning.
  • Finutstakning: I detta skede markeras normalt färdigt fasadliv, med spik på profiler, med högsta möjliga noggrannhet.
  • Lägeskontroll av byggnation mot beviljat bygglov. I bygglovsprocessen bestäms att vissa byggnader ska lägeskontrolleras innan gjutning sker. En lägeskontroll innebär att ny byggnad inmäts på plats varefter mätvärdena jämförs med det läge som Miljö- och Byggnämnden har beviljat.

Prisexempel från 2018 års taxa:

Grovutstakning görs enligt timtaxa 1162 kr/tim
Finutstakning enbostadshus 5 000 kr
Lägeskontroll görs enligt timtaxa 1162 kr/tim

kontakt

Reception
0526- 196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Mätningsingenjör
Johan Hellman
0526-191 88
johan.hellman@stromstad.se

Kartingenjör
Emma Carlsson
0526-191 87
emma.carlsson@stromstad.se

Mätare
Lars-Inge Göthesson
0526-191 89
lars-inge.gothesson@stromstad.se

GIS-samordnare
Maria Syrén
0524-183 59
maria.syren@munkedal.se

GIS-ingenjör
Amanda Tollesson
0526-196 40
amanda.tollesson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-02-05, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Amanda Tollesson