HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Naturvård och parker

Strömstad är en naturskön kommun med närhet till både vatten och grönområden. Vår vackra natur är en tillgång för både kommuninvånare och turistande besökare. Den är också livsmiljö för många olika växt- och djurarter.

I Strömstad finns stora möjligheter till naturupplevelser i form av bland annat blåsippskogar, hällmarker, öppna ängar, utsiktsplatser, kala klippor och sandstränder. Parkerna, den bostadsnära skogen och andra grönområden ger möjlighet till motion, lek och avkoppling.

Kommunen har en viktig roll för att uppnå de nationella målen för naturvård och för bevarande av biologisk mångfald. Det kan till exempel ske genom myndighetsarbete, genom hänsyn till värdefull natur i samhällsplaneringen och genom åtgärder i den egna verksamheten.

Kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-25, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: