HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kalkning i Strömstads kommun

För att motverka försurningen i våra sjöar och vattendrag sker kontinuerlig kalkning av sjöar och våtmarker. Kalkningen i Strömstads kommun påbörjades, i mindre skala, redan i början av 1970-talet och sedan mitten av 1980-talet har kalkning bedrivits organiserat i större skala. I dagsläget finansieras all kalkning, som bedrivs av Strömstads kommun, till 100 procent med statsbidrag.

Strömstads kommun kalkar varje år 25 sjöar och 19 våtmarker. Av dessa är 11 sjöar och 3 våtmarker belägna i Tanums kommun men eftersom de tillhör Strömsåns avrinningsområde så är Strömstads kommun huvudman för dessa. Spridningen sker mestadels med helikopter förutom några större sjöar där spridningen sker med båt.

Kalkningen utförs vanligen under augusti månad. Under 2019 spreds 278 ton kalk till en kostnad av 450 000 kronor (exklusive moms). Kalkmängderna har under senare år minskats, dels av ekonomiska skäl men även, glädjande nog, på grund av att man har kunnat se en viss minskning av försurningseffekterna. För att kontrollera effekten av utförd kalkning tas årligen 115 vattenprov fördelade på 29 provpunkter.    

Kalkningen har sedan ett antal år upphandlats gemensamt av kommunerna i Strömstad, Tanum, Munkedal, Uddevalla och Stenungssund. Även om kommunerna står som huvudmän för kalkningen så är det Länsstyrelsen som prioriterar och fördelar statsbidraget mellan länets olika kommuner. Havs- och vattenmyndigheten är, i sin tur, den statliga myndighet som fördelar statsbidraget mellan landets olika länsstyrelser.

Om du önskar mer information så kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anders Hedlund
0526-193 85
anders.hedlund@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-26, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Anders Hedlund