HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kanten A

Se förslagets bebyggelse markerade med siffror och bokstäver. Under finns beskrivning över vad som byggs var.

Kanten A

Bostäder:

1.    Lägenheter Östra Liden 5 400 m2 BTA
2.    6 radhus Valebacken/Fredrikshaldsvägen
3.    Lägenheter Brunnsgatan + Valebacken 17 700 m² BTA

Totalt 23 100 m² BTA + 6 radhus. Motsvarar ca 235 bostäder (lght snitt 70 m²)

Parkering:
A.   Bef. p-däck Östra Liden med ca 155 platser rivs och ersätts med ca 300 platser
B.   Nytt p-hus Valebacken/Fredrikshaldsvägen, 2 plan á ca 70 st = ca 140 platser
C.   Bef. parkeringsplats Valebacken med 88 platser ersätts av p-hus i 2 plan á ca 60 st = ca 120 platser
D.   Flerbostadshus Brunnsgatan 3 x 45 platser = 135 platser
Totalt ca 450 nya p-platser

Bilden visar befintlig vy (färg)

Bilden visar vy med föreslagen bebyggelse. Svart/vitt för tydligare återgivning.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: 2017-01-16, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad