HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kanten B

Se förslagets bebyggelse markerade med siffror och bokstäver. Under finns beskrivning över vad som byggs var.

Kanten B

Bostäder:

1.     Lägenheter Östra Liden 5 400 m² BTA
2.      6 radhus Valebacken/Fredrikshaldsvägen
3.    13 radhus Valebacken
4.    15 radhus Brunnsgatan

Totalt 5 400 m² BTA + 34 radhus. Motsvarar ca 85 bostäder (lght snitt 70 m²)

Parkering:


A.  Bef. p-däck Östra Liden med ca 155 platser rivs och ersätts med ca 300 platser
B.   Nytt p-hus Valebacken/Fredrikshaldsvägen, 2 plan á ca 70 st = ca 140 platser
C.   Bef. parkeringsplats Valebacken med 88 platser ersätts av p-hus i 2 plan á ca 60 st = ca 120 platser
Totalt ca 300 nya p-platser

  

Bilden nedan visar befintlig vy utan bebyggelse (färg)

 

Bilden nedan visar vy med föreslagen bebyggelse i vitt. Bilden i svart/vitt för bättre återgivning.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: 2017-01-11, Jenny Åslund

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad