HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Sk. "0-alternativet"

I detta alternativt förblir rådhusberget som det ser ut idag.

 

Vid ett sk nollalternativ görs inga ändringar utöver de som idag tillåts enligt gällande detaljplaner.
Området lämnas som det är utan ytterligare byggnation eller åtgärder.

Ur programmet presenterade fördelar:

- Rådhusberget som rekreationsområde förblir orört.

- Ingen trafikökning till och inom området.

- Boende påverkas inte negativt av minskad utsikt eller försämrade solförhållanden.

- Stadsbilden påverkas inte.

Ur programmet presenterade nackdelar:

- Inga nya bostäder tillskapas i centralt läge.

- Ineffektivt nyttjande av central mark och infrastruktur.

- Tillgängligheten till rekreationsområdet Rådhusberget kommer inte att öka.

- Möjlighet till uppgradering av både bebyggelse (tex balkonger) och grönområden kommer inte att ges.

- Valemyrskolan ges inte möjlighet att utvecklas utöver vad gällande detaljplan tillåter (byggnadshöjd 7 m).

 

Bild över hur vyn är idag.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: 2017-01-11, Jenny Åslund

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad