HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Stadsutveckling

Strömstad växer och allt fler flyttar hit. Nya bostäder och utveckling för ett levande centrum är därför högt prioriterat. Hållbar utveckling är en ledstjärna. Här får du överblick över aktuella projekt och planer som utvecklar Strömstads tätort.

Nya bostadsområden, trygga och inbjudande mötesplatser, gröna stråk och inspirererande gatuliv. Det jobbas på bred front för att skapa ett levande centrum och skapa bostäder. Satsningarna ska bidra till att uppnå Vision 2030 med mål om en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser. 

Ta del och tyck till

Under arbetets gång erbjuds regelbundet träffpunkter och möten med möjligheter till delaktighet i frågor som rör allt från cykelstråk till öppna platser och kulturutbud.

Dialogmötet på Skagerack den 1 juni

Tack alla ni som deltog på Skagerack den 1 juni under vårt dialogmöte kring staden, bostadsprojekt, våra gator och torg och aktivitetsytor. Vi har fått in massor med synpunkter som vi nu sammanställer. Referat, bilder och exempel på olika förslag som framkom kan ni läsa här.


STaden berättar

Text

FÖP?

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-06-16, Jenny Åslund

SIDANSVARIG: Lena M Sundberg