HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Så kan Canning utvecklas

Utveckling av Canningområdet är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Strömstad på många år.

Strömstad behöver nya bostäder till den stadiga strömmen av inflyttare och växande hushåll. Planerad bebyggelse vid Canning och på Skeppsbron kan ge ett viktigt tillskott om cirka 440 bostäder i olika upplåtelseformer.

En levande stadsdel

Syftet med utvecklingen av området är att skapa förutsättningar för en ny och levande stadsdel med bostäder, verksamheter och allmänna platser för lek och trivsel. En bro för gående och cyklande över Bojarkilen ska bidra till att knyta stadskärnan närmare Kebal och Nötholmen, omvänt ska det bli enklare att komma in till centrum från andra sidan Bojarkilen.

Den nya detaljplanen utgår från resultatet av den markanvisningstävling som Riksbyggen hösten 2016 vann med sin idé om hur nya stadsdelen Canning kan växa fram. Detaljplanen reglerar inte i detalj hur området ska utvecklas, men anger var nya byggnader ska placeras, hur taken får se ut, typ av fasadklädsel, tillfartsvägar och parkeringsfrågor etc.

Läs planbeskrivningen och ta del av övriga planhandlingar

Detta ska kommunen göra

Kommunens åtagande i utvecklingen av Canning var preciserat i tävlingsvillkoren för markanvisningen. I korthet handlar det om nödvändig flytt av allmänna ledningar som ombesörjes och bekostas av kommunen och respektive ledningsbolag.

Kommunen ska också ta ned delar av Röuddsberget, riva befintliga byggnader samt anlägga anläggningar på allmän plats, såsom gator, gångvägar, torg och/eller parker.

Frågor och svar om utvecklingen av Canning

Fortsatt arbete mot färdig detaljplan


kontakt

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
kristin.ulfstad@stromstad.se

Planeringsarkitekt
Jimmy Magnusson
jimmy.magnusson@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-09-05, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad