HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Canning – från idé till verklighet

Här bloggar planarkitekter och andra om hur planarbetet med nya stadsdelen Canning går framåt.

 

2018-01-15

Den viktiga entrén till Canning och Skeppsbron

Den viktiga entrén till Canning och Skeppsbron

De offentliga miljöerna i Canningområdet ska vara attraktiva platser som många vill vistas i. En viktig fråga är hur det nya området ska kopplas till stadskärnan, entrén till Canning ska vara inbjudande och säker för både gående och bilburna.

Den närmaste vägen från Canningområdet till stadskärnan är utmed Västra och Norra Hamngatan vid Silverpilskajen. Inom detta område samsas redan idag många olika verksamheter och trafikslag. I det nya förslaget till entré finns ett så kallat gångfartsområde utmed Norra Hamngatan där hastigheterna är låga och bilar, cyklister och gående samsas. Vid Silverpilskajen utökas markytan över vattenområdet och själva piren förlängs. En gångbro över Strömsåns mynning binder samman området med torget vid norra hamnen och avlastar Norra Hamngatan.

De nya ytorna skapar mer plats för resenärer som väntar på färjorna som lägger till vid Silverpilskajen. Bron över Strömsåns mynning skapar ett rakare stråk för gående mellan Canningområdet, Silverpilskajen och norra hamnen. Ett bryggdäck utmed Norra Hamngatan ger området en tydlig vattenkontakt, här kan man sitta i bästa solläge och äta glass.

Förslaget har diskuterats både i kommunstyrelsens arbetsutskott och med verksamheter i området. Entréområdet ingår i planförslaget för Canning som förväntas skickas ut på samråd under februari.

 

2017-12-19

Bro över Bojarkilen – så kan den se ut

Bro över bojarkilen

Frågan om hur och var en bro över Bojarkilen ska placeras har diskuterats i flera år i kommunen. I början av november visades det mest konkreta förslaget hittills upp för politikerna i kommunstyrelsen.

Förslaget har tagits fram av konsultföretaget ÅF Infrastructure AB tillsammans med representanter från kommunens miljö- och byggförvaltning och tekniska förvaltning. Förslaget består av en träbro på stålpelare och som har en öppningsbar del. Bron är avsedd för gång- och cykeltrafik och har en asfaltsyta för att kunna vinterröjas och användas året om.

Den öppningsbara delen av bron består av en klaff närmast Canningsidan. Möjligheten att öppna bron innebär att det även i framtiden blir möjligt att komma in i Bojarkilen med segelbåtar. Mindre båtar kan passera under brons lite högre mittdel, som har en segelfri höjd på cirka 3,5 meter över medelhögvattenståndet.

 

2017-09-06

Canning – från idé till verklighet

I bild syns Birgitta Andersson, ÅF, Unni Liljegren, stadsarkitekt, Filip Siewertz, SWECO samt Rasmus Edlund från Riksbyggen (delvis dold).

Den arbetsgrupp som kommunen och Riksbyggen satt samman besökte i veckan Canning-området tillsammans med olika arkitekter för att skissa på hur området bäst kan utformas.

Strömstads stadsarkitekt Unni Liljegren är med i arbetsgruppen för att knyta ihop förslaget med hur miljön i området upplevs.

”Det är viktigt att områdena mellan husen blir en miljö man vill vistas i,” förklarar hon. ”Det är en lång kedja från idé till verklighet som kräver att det tidigt finns en gemensam helhetstanke.”

Riksbyggen vinnande bidrag i kommunens markanvisningstävling ligger som grund för utvecklingen av Canning, men förslaget kan behöva justeras för att passa ihop med kommunens tankar. Kommunen använder sig också av egna arkitekter för att bland annat rita på bron över Bojarkilen och området kring Norra Hamngatan.

”Arkitekterna ansvarar för olika delar och en del sitter på andra platser i Bohuslän,” berättar stadsarkitekt Unni Liljegren. ”Därför är det ibland viktigt att samla alla. Det är också bra att komma ut i området tillsammans för att kunna diskutera tankar och idéer i verkligheten.”

Arbetet slutar dock inte med skissdagen. Idéerna ska nu ritas upp mer detaljerat och förankras med kommunens politiker. Under de närmaste månaderna kommer vi berätta mer om hur detta och om andra delar av projektet, så håll ögonen öppna efter fler nyheter!

Bakgrund

Sedan några år tillbaka arbetar Strömstads kommun för att bygga bostäder i Canningområdet i centrala Strömstad. Förslaget tog ett stort kliv närmare ett förverkligande i vintras när Riksbyggens förslag för området utsågs till vinnare i kommunens markanvisningstävling.

Kontakt

Reception
0526- 196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-07-30, Josefin Wetterberg

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad