HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *

Multiple selection
VA Kosteröarna

Hur ska Kosteröarna förses med färskvatten framöver? Frågan har utretts inom det nyligen avslutade projektet Kostervatten.

Utredningen redovisar olika alternativ till vattenförsörjning, Hit hör överföringsledning över Kosterfjorden samt byggnation av en större avsaltningsanläggning. Liksom ett mer småskaligt alternativ baserat på hushållning och bättre lagringsmöjligheter av dagens vattenresurser.

Slutsatser i sammandrag

  • Utredningen visar att vattentillgångarna på Koster räcker för behoven.
  • Att reservvattentäkt och möjligheter till lagring av reservvatten behövs, till exempel i ett bergrum. Alternativt om myrvatten kan renas.
  • Investeringskostnaderna enligt utredningens förslag – bättre möjligheter till lagring och hushållning med vatten – uppgår till cirka 26 miljoner kronor.
  • Kostnaderna för en överföringsledning har beräknats till 176 miljoner kronor, medan en avsaltningsanläggning beräknas kosta 150 miljoner kronor.

Beredning pågår

Utredningen har lämnats till kommunstyrelsen som nu bereder frågan vidare. En extern remissrunda till bland annat länsstyrelsen väntar.

Bakgrund

Begränsad tillgång på dricksvatten har sedan en tid begränsat utvecklingen på Koster. År 2015 tillsattes därför en utredning under ledning av professor Christian Pleijel. Syftet var att utreda ett alternativ till en VA-ledning över Kosterfjorden. I arbetsgruppen deltog reresentanter för Strömstads kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Kosternämnden. Naturvårdsverket har finansierat projetket med 1,5 miljoner kronor.


Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-01-17, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson