HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Justerat protokoll, Kommunfullmäktige

Bevis om anslagsdag

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum:
2020-04-23

Beslutande organ:
Kommunfullmäktige

Paragrafer:
28-54

Datum då anslaget sätts upp:
2020-04-30

Datum då anslaget tas ner:
2020-05-22

Förvaringsplats för handlingarna:
Kommunledningsförvatningen, Stadshuset, Norra Bergsgatan 23, Strömstad.

Ansvarig för anslaget:
Ulrika Haugland

Under anslagningstiden kan överklagan ske.
Läs mer här om hur du överklagar ett beslut.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-04-30, Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck