HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Flerval

Vart går pengarna?

Strömstads kommun hade kostnader på 880 Mkr år 2015. I tabellen nedan framgår hur kostnaderna har fördelat sig på olika poster.

Kostnader 2015

%

Personalkostnader

59

Övriga kostnader

18

Lokalkostnader

11

Entreprenader, köp av verksamhet och konsulttjänster

7

Kapitalkostnader

3

Bidrag

2


Så används dina skattepengar

Skattepengarna används till många olika verksamheter inom kommunen vilka fördelas inom kommunens fem förvaltningar. Av de totala verksamhetskostnader inom förvaltningarna är det 75 procent av kostnaderna som gick till utbildning, förskola och fritids samt äldre- och handikappomsorg år 2015.

I tabellen nedan illustreras hur 100 kronor skatt fördelades i kommunen utifrån 2015 års räkenskaper.

Verksamhet

 Kr

Utbildning

 27

Vård- och omsorg

 22

Förskola och fritids

 13

Gemensam administration

   8

Handikappomsorg

   7

Individ- och familjeomsorg

   6

Samhällsbyggnad inkl räddningstjänst och


gator/vägar

   5

Kultur, fritid, bibliotek och musikskola

   3

Politisk verksamhét och administration

   2

Intern service - kost och stöd

   6


Utöver skattepengar får många av verksamheterna även in pengar på annat sätt. Det kan vara exempelvis genom olika avgifter för utförda tjänster.

kontakt

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-05-12, Bengt E Andersson

SIDANSVARIG: Bengt E Andersson