HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

 

Strömstad Överens

Visionen är att få alla överens, det vill säga hela vuxenvärlden, om en nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion hos ungdomar.

Strömstad Överens är ett arbetssätt baserat på Öckerömetoden, som i sin tur grundar sig på Bodens drogförebyggare Urban Nyströms idé om att ungdomsfylleriet inte är ett ungdomsproblem utan ett vuxenproblem. Han säger

”Om alla vuxna i en kommun blir överens om att ungdomar inte skall dricka alkohol innan de fyllt 18 år, så är ungdomsfylleriet i princip utrotat”.

Visionen är att få alla överens, det vill säga hela vuxenvärlden, om en nolltolerans vad gäller alkoholkonsumtion hos ungdomar.

Målet med Strömstad Överens är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar.

Öckerömetoden
Metoden bygger på attitydpåverkande arbete riktat mot föräldrar och andra vuxna, det lokala föreningslivet och lokala medier. Uppföljning sker genom kontinuerliga drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Detta sker både direkt och via massmedia. Tanken med detta är att ge en stark lokal och aktuell förankring.
Fokus för metoden är alkohol, men målet är att indirekt påverka även annan drogkonsumtion och normbrytande beteenden.

Kontakt

Ulrika Billme
Drogförebyggande samordnare,
Strömstads kommun

Telefon: 0526-19147
E-post:
ulrika.billme@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-01-04, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Terése Lomgård