HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection

Nyhetsbrev från kommunstyrelsens ordförande, januari 2015

God fortsättning på det nya året och välkomna till den nya mandatperioden. Flera av nämnderna har haft sina första sammanträden med nya ledamöter och den 11 februari är det dags för årets första Kommunstyrelsemöte.

Jag vill tacka för det stora förtroende som visas mig genom att jag fått förmånen att bli ordförande i Kommunstyrelsen. Samtidigt vill jag tacka Ronnie för väl genomfört arbete och ett mycket smidigt överlämnande av uppdraget.

Arbetet har rivstartat med ett antal informations- och dialogmöten såväl externt, som internt. Kalendern blev snabbt fylld av möten med positiva människor som vill prata om sina hjärtefrågor som de brinner för och den utveckling som är viktig för deras områden.

Vi står inför många utmaningar de närmaste åren. Strömstads kommun har ett behov av ett prioriterat bostadsbyggande, då den positiva befolkningstillväxten fortsätter. Magistern är på gång, Canning, Rådhusberget och Mällby, men också i förlängningen fler områden utanför tätorten.

Frågorna som är viktiga för Kosters framtid, till exempel bostadsbyggande, vatten- och avlopp och vägar måste få sina långsiktiga lösningar.

Ett problem som måste hanteras är de återkommande översvämningarna i Vettlandsälven-Strömsvattnets vattensystem. Vi behöver underlag för vilka underlag som är genomförbara såväl uppströms Skee, som i området kring Strömsvattnet.

Behovet av en trafikanalys för hela tätorten och infartsvägarna behöver genomföras för att området ska kunna utvecklas. I den analysen finns också behovet av en trafiksäker lösning i korsningen Ringvägen-Karlsgatan med. Tekniska har i budgeten fått uppdraget att hos Trafikverket söka medfinansiering till belysning på gång- och cykelvägen mellan Skee och Strömstad.

Omsorgsnämnden har fått uppdraget att i sin boendeplan ta med behovet av korttidsplatser i sjukhusets lokaler och i förlängningen även försöka skapa en samverkan med VG-regionen gällande observationsplatser. Dessutom är uppdraget lämnat att ta fram förslag på en lämplig plats för ett nytt särskilt boende i tätorten. Behovet ökar och någon gång 2018-2020 måste ett nytt boende stå klart.

Vi har sedan i besked i höstas kom om stängning av jourverksamheten på sjukhuset, jobbat för att påverka VG-regionens nya politiker, så att de förstår det orimliga i att strömstadsborna ska hänvisas till jourcentralen i Lysekil på kvällar och helger. Den senaste tiden har vi fått indikationer på att de förstår allvaret och nu arbetar för att finna en lösning, som förhoppningsvis ska ge oss en jourcentral som återigen är dygnetruntöppen.

Under det kommande året kommer också arbetet med att aktivera och komplettera Centrumplanen att startas. Tanken är att skapa förutsättningar för att knyta samman gång- och cykelvägarna som idag slutar vid övre bron och vid järnvägsstationen. Vi vill hitta en utvecklingsmöjlighet och sammankoppling av hela strandlinjen från Myren, Torskholmen till Bojar, Kebal.

I norra Bohuslän har vi idag förmånen av att ha två organisationer som planerar inför arrangerande av VM. WOC 2016, orientering kommer att genomföras i augusti 2016 i Tanum och Strömstad. Knappt ett och ett halvt år senare är det dags igen, VM i Bowls i Strömstads nya aktivitetshall våren 2018. En viktig förutsättning för dessa arrangemang är tillgången på aktivitetshallen som nu byggs och som vi ser fram emot att kunna öppna för verksamhet strax efter årsskiftet 2015-2016.

Kommunchefen har startat sitt uppdrag med ett förändringsarbete och organisationsöversyn av i första hand Kommunstyrelsens egen förvaltning under 2015 för att skapa en strategisk enhetlig ledning av kommunen. I nästa steg 2016, är uppdraget att fortsätta arbetet med övriga verksamheter.

Kommunen har den senaste tiden varit inne i ett intensivt arbete för att kunna publicera en helt ny webbsida enligt Funkakonceptet den 2 februari.  Då fokus har varit helt inställt på denna har det inneburit att viss uppdatering av information om nya politiker inte har hunnits med på den gamla webbsidan. Den nya webbsidan har fokus på användarvänlighet och tillgänglighet och inte på kommunens organisation. I nuläget använder ca 100 av landets kommuner detta upplägg. Jag vill tacka alla de som medverkat i utvecklingsarbetet och hoppas att Du som användare kommer att uppskatta det nya formatet.

Dagarna blir längre och ljusare för varje vecka som går och vi ser fram emot våren 2015!

Peter Dafteryd
kommunalråd

E-post adressen som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera din prenumeration. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifterlänk till annan webbplats.

Kommunalråd Peter Birgersson Dafteryd (C)

Kommunalråd

Peter Dafteryd (C)

0526-193 69
Mobil 070-246 83 27
peter.dafteryd@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-05-03, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Lena M Sundberg