HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Webbsändningar av kommunfullmäktigemöten

Följ debatten i fullmäktige och ta del av de beslut som tas via vår webbsändning! Du kan förstås även bersöka mötena på plats. Sammanträdena är öppna för allmänheten och äger rum i Fars sal, Stadshuset. 

Dagordning för mötena hittar du i kommunens ärendelistor. Nedan hittar du dagordningen/program för mötena som normalt har ett likartat upplägg. Allmänhetens frågestund inleder mötet.

Datum: Torsdag 2017-04-27
Tid: 18.00-
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program

Utdelning diplom till IFK Strömstad

Information Polisen

Information Folkbildningen i Strömstad

Information Fairtrade resultat och verksamhet
sedan 2010

Inbjudan till informationsmöten FÖP Centrum-Skee

---------------------

Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering kl 09.00 den 9/5
Anmälan om övrig fråga
Allmänhetens frågestund
Anmälnings- och delegationsärenden

Ärende att behandla; Kallelse med underlagPDF (pdf, 21.6 MB) kompl med Moderaternas utredning se ärende 17

extra anmälningsärende från LänsstyrelsenPDF (pdf, 245.4 kB);
(Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige)

01. Enkel fråga om ensamkommande flyktingbarn som är kommunens ansvar.

02.Interpellation till Kommunstyrelsens andre vice
ordf Ronnie Brorsson (S)

03. Svar på medborgarförslag- Simhall

04. Avsägelse från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden

05. Val av ny ersättare i Socialnämnden

06. Avsägelse som ersättare i styrelsen för AB
Strömstadsbyggen

07.  Val av ny ersättare i styrelsen för AB
Strömstadsbyggen

08. Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

09. Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

10. Avfallsplan Strömstad 2025

11. Revisionsberättelse för 2016

12. Årsredovisning 2016

13. Ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år
2016.

14. Årsredovisning 2016 Strömstads kommuns
förvaltade fonder

15. Finansiell rapport

16. Ansökan om driftbidrag - AB Strömstads
Badanstalt

17. Utredning av driftsorganisation kultur & fritidsanläggningar Moderaternas ÖVERSYN AV DRIFTORGANISATION FÖR KOMMUNENS KULTUR OCH FRITIDPDF (pdf, 2.8 MB)

18. Kommunikationspolicy

19. Revidering av Kommunfullmäktiges övergripande mål 2030

20. Anmälningsärende

Tidigare webbsändningar

Via Bambuser 2012-2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-04-28, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck