HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Webbsändningar av kommunfullmäktigemöten

Följ debatten i fullmäktige och ta del av de beslut som tas via vår webbsändning! Du kan förstås även bersöka mötena på plats. Sammanträdena är öppna för allmänheten och äger rum i Fars sal, Stadshuset. 

Dagordning för mötena hittar du i kommunens ärendelistor. Nedan hittar du dagordningen/program för mötena som normalt har ett likartat upplägg. Allmänhetens frågestund inleder mötet.

Datum: Tisdag 2017-06-20 OBS dag!
Tid: 18.00-
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program

Information ”Här vill jag leva” - Jenny Åslund kommunikatör.

Information Folkhälsorådet - Terese Lomgård folkhälsostrateg

------------------------------------------

Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering; 4 juli klockan 08:00

Sammanträdet inleds med en Kultur och fritidspolitisk debatt.

Debatten ska inledas med ett 3 minuters anförande från respektive parti.

Allmänhetens fråga
Anmälan om övrig fråga
Anmälnings- och delegationsärenden

Ärende att behandla; komplett kallelse med underlagPDF (pdf, 22 MB)

01. Medborgarförslag om lekplatser

02. Medborgarförslag om ändrad ålder för seniorkort på Västtrafik

03. Motion angående solskydd vid förskolor

04. Svar på motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads kommun

05. Svar på motion - Arbete i syfte att skapa en giftfri kommun

06. Svar på Motion om information till nyvalda ledamöter i kommunens bolag från Socialdemokraterna

07. Svar på Motion om särskilt boende på Magistern 4

08. Svar på Medborgarförslag - Snöskottning

09. Svar på Medborgarförslag angående Äldreboende

Ärendet utgick

10. Redovisning av medborgarförslagen 2017

11. Redovisning av motioner 2017

12. Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

13. Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

14. Utbyggnad Mellegårdens skola

15. Utbyggnad Bojarskolan

16. Delårsrapport mars 2017

17. Finansrapport mars 2017

18. Aktieägartillskott till AB Strömstadslokaler

19. Säkerhetspolicy för Strömstads kommun

20. Strategi för fossiloberoende

21. Förslag på ändringar i Fyrbodals förbundsordning

22. Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning och revisionsrapport

23. Avrapportering från Beredningsgrupp nämndsorg.

24. Tillsättande av en parlamentarisk arvodesberedning

Tidigare webbsändningar

Via Bambuser 2012-2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-06-12, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck