HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Webbsändningar av kommunfullmäktigemöten

Följ debatten i fullmäktige och ta del av de beslut som tas via vår webbsändning! Du kan förstås även bersöka mötena på plats. Sammanträdena är öppna för allmänheten och äger rum i Fars sal, Stadshuset. 

Dagordning för mötena hittar du i kommunens ärendelistor. Nedan hittar du dagordningen/program för mötena som normalt har ett likartat upplägg. Allmänhetens frågestund inleder mötet.

Datum: Torsdag 2017-03-02
Tid: 18.00-
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program

18:00 -18:30 Ulf Hansson berättar om stadshuset/politiker från förr

18:30 -18:50 Information Carin Oleryd kommunens säkerhetssamordnare

Sammanträdets öppnande

Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering: klockan 16.00 den 7 mars
Anmälan om övrig fråga
Anmälnings- och delegationsärenden

 

Ärendelista KALLELSE MED BILAGORPDF (pdf, 8.6 MB)

01 Medborgarförslag - Boendeparkering

02 Medborgarförslag om säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan

03 Motion om särskilt boende på Magistern 4 från Nya Moderaterna

04 Avsägelse styrelseuppdrag - AB Strömstads Badanstalt; Helene Berntsson

05 Avsägelse av uppdrag som ledamot AB Strömstads Badanstalt; Marcus Engebretsen

06 Val av ny vice ordförande i AB Strömstads badanstalt

07 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, Ulf Gustafsson

08 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen; Ulf Gustafsson

09 Val av ny ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen

10 Avsägelse av uppdrag som ledamot i AB Strömstadslokaler, Ulf Gustafsson

11 Val av ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler

12 Avsägelse av uppdrag som fjärde ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott Ulf Gustafsson

13 Val av ny fjärde ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

14 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige ; Pia Tysklind

15 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden; Pia Tysklind

16 Val av ny ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

17 Avsägelse som ersättare i Socialnämnden; Yvonne Lundgren

18 Val av ny ersättare i Socialnämnden

19 Regler - pension för anställda

20 Kostpolicy uppföljning

21 Canning - markanvisningsavtal

22 Köp av AB Prästmekanikern (Crawfordfastigheten)

23 Utökad borgensram för AB Strömstadslokaler

24 Hamnavtal färjeläget

25 Anmälningsärende


Tidigare webbsändningar

Via Bambuser 2012-2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-02-22, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck