HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Benchmarking norra Bohuslän 2015

Studien visar att benchmarking är en av de mest populära styrmodellerna och att dess popularitet är växande.

Benchmarking i Norra Bohuslän

Arbetet med att systematiskt göra jämförelser mellan kommunerna i norra Bohuslän – där kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lysekil ingår, påbörjades år 2000 efter beslut i alla deltagande kommuners kommunstyrelser. Syftet med benchmarkingarbetet är:

 • att arbeta fram kvalitetssäkrade jämförelsetal inom olika verksamheter.
 • att ge uppslag till kvalitetsförbättringar och förnyelse av kommunernas verksamhet.
 • att finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så stor mellan kommunerna avseende: skatteuttag, ekonomisk ställning samt kostnader för olika verksamheter.
 • att implementera en arbetsmetodik inom benchmarkingområdet
 • att ”lära” av varandra.
 • att finna ingångar till ytterligare samarbete inom olika verksamheter.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Benchmarking 2015.pdföppnas i nytt fönster

Organisation

Benchmarkingarbetet 2015 omfattar följande områden:

 • Finansiella jämförelser
 • Skola och barnomsorg 
 • Omsorgsverksamhet
 • VA-verksamhet
 • Fastigheter
 • Upphandling och e-handel
 • Personal
 • Forskning och projekt

En styrgrupp har inrättats där ekonomicheferna från respektive kommun ingår. Styrgruppens uppgift är att samordna projektet och arbetsgruppernas arbete. Styrgruppen rapporterar till kommunstyrelsen.

För varje delområde finns verksamhetsgrupper som arbetar med jämförelser inom sina respektive områden. Dessa grupper kan bestå av förvaltningschefer, ekonomer, personalhandläggare och andra verksamhetsföreträdare.

Kommunbeskrivningar

Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum i norra Bohuslän är en naturlig region för olika typer av samarbete. Kommunerna är ganska lika både i struktur och i invånarantal. Trots den geografiska närheten, den likartade strukturen och invånarantalen så är den ekonomiska situationen mycket olika i kommunerna. Spännvidden mellan högsta och lägsta skatteuttag är stor och skillnaderna i verksamheternas kostnader är omfattande.

kontakt

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingschef
Helene Evensen
0526 191 27
helene.evensen@stromstads.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23 

ÄLDRE BENCHMARKINGRAPPORTER

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-07, Helene Evensen

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck