HJÄLPTJÄNSTER

MENY

    Klicka på underrubrikerna för respektive område för att komma till de olika blanketterna

Näringsliv och arbete

 • Brandfarlig vara

  • Ansökan om explosiva varor
  • Tillståndsansökan brandfarlig vara restauranger
  • Tillståndsansökan brandfarlig vara
  • Så här fyller du i tillståndsansökan för brandfarlig vara
  • Anmälan tillfälligt innehav av brandfarlig vara
  • Anmälan om föreståndare
  • Tillståndsansökan brandfarlig vara butik
 • Cisterner

  • Anmälan om cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk (”skrotningsintyg”)
 • Hygieniska verksamheter

  • Anmälningsblankett lokal för hygienisk behandling
  • Anmälningsblankett lokal för undervisning
  • Mall egenkontrollprogram fastighet
  • Vägledning för egenkontrollprogram
 • Livsmedelsverksamhet

  • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Del 1 - anmälan
  • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Del 2 - underlag för riskklassificering
  • Anmälan om försäljning av folköl
  • Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap 5§ alkohollagen (2010:1622)
  • Egenkontrollprogram för tobak
  • Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet
 • Miljöfarlig verksamhet

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet
 • Serveringstillstånd

  • Anmälan om försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
  • A1 Ansökan och checklista stadigvarande tillstånd
  • A2 Ansökan och checklista för tillstånd till allmänheten
  • A3 Ansökan och checklista för tillstånd till slutet sällskap
  • A4 Ansökan om gemensam serveringsyta
  • A5 Ansökan och checklista för tillstånd provsmakning
  • A6 Anmälan och checklista om ändring i bolaget
  • A7 Anmälan om ändring av kontaktuppgifter
  • A8 Anmälan om kryddning av snaps
  • A9 Anmälan om serveringslokal
  • A10 Anmälan om upphörande eller uppehåll
  • A11 Anmälan om provsmakning tillståndshavare
  • B1 Finansiering vid köp av rörelse
  • B2 Beskrivning av finansiering
  • B3 Redovisning av långivare
  • B4 Budget
  • B5 Beskrivning av verksamheten
  • B6 Meny
  • B7 Styrkande av kunskaper
  • B8 Anmälan av serveringsansvariga
  • B9 Redovisning av uppdrag
 • Tobakstillstånd

  • Egenkontrollprogram nya tobakslagen
  • Anmälan upphörande av tobakstillstånd T6
  • Anmälan ändringar styrelse eller ägare T5
  • Anmälan övriga ändringar T4
  • Ansökan om tobakstillstånd T1
  • Anvisningar ändring av styrelse eller ägare T5.1
  • Anmälan om försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
  • Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2015-12-04, Carin Oleryd

SIDANSVARIG: Hans Friberg