HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Styrsö havsbad och vandrarhem

Är du intresserad av att driva Styrsö havsbad och vandrarhem under säsongen år 2019?

Avtalet kommunen haft med tidigare aktör har nu upphört. Kommunen arbetar med en översyn av samtliga upplåtelser av kommunal mark och avser därför endast teckna ett kortsiktigt avtal för den stundande säsongen år 2019-05-01 – 2019-09-30.

Beskrivning av hyresobjektet

Här finns 7 st fyrbäddsrum och ett tvåbäddsrum, alla med egen ingång och altan ut mot stranden.

I huvudbyggnaden finns kök som boende gäster kan använda för självhushåll. I huvudbyggnaden finns också en kiosk/reception och ett sovrum (med två våningssängar) samt ett kök som kan användas av hyresgästen själv.

Det finns också en friggebodsliknande byggnad av enkel oisolerad standard vilken är utrustad med två våningssängar och fungerat som bostad för hyresgästen.

Det finns också en byggnad med tre toaletter (mulltoa) där två stycken är till för boende gäster samt badgäster och en är till för hyresgästen själv.

Det finns också en byggnad med duschrum som kan användas av både hyresgästen och boende gäster. Eftersom vattentäkten är en grävd brunn som inte är så djup är det oftast begränsad tillgång på vatten vilket gör att duscharna inte alltid kan nyttjas för att vattnet ska räcka till väsentligare saker som matlagning mm.

Till denna vackra pärla tar du dig med egen båt eller med Kosterbåtarna från Strömstad på endast ca 15 minuter.

Här finns en fin brygga för gästande båtar att angöra vid och på stranden finns utrymme och möjligheter till spel och lek.

Visning av hyresobjektet sker v.11-12 efter överenskommelse.

Vid frågor kontakta driftledare Conny Hansson på tel. nr. 0526-19156 eller mail conny.hansson@stromstad.se

Förutsättningar

 • Det åligger hyresgästen att hålla området, byggnader samt allmänhetens toaletter i ett städat och vårdat skick.
 • Det åligger hyresgästen att hålla området, byggnader samt allmänhetens toaletter i ett städat och vårdat skick.
 • Hyresgästen svarar för allt förbrukningsmaterial.
 • Hyresgästen svarar för transport av sopsäckar till uppsamlingsplats vid bryggan.
 • Hyresgästen erlägger avgift för den elkraft denne förbrukar och motsvarande fasta avgifter som hänför sig på hyresgästens verksamhet.
 • Hyresgästen svarar för skötsel, drift och underhåll av anläggningens va-system, slamtömning ombesörjs och bekostas av kommunen efter att hyresgästen åberopat behov av detta.
 • Området ska fortsatt vara tillgängligt som allmän badplats och hyresgästen ansvarar för att besökare av den allmänna badplatsen ej störs eller besväras av hyresgästens verksamhet.
 • Hyresavgiften för hela perioden betalas i förskott.
 • Hyresgästen ombesörjer och bekostar alla erforderliga tillstånd och försäkringar för sin verksamhet.
 • Samtliga intäkter för uthyrning av rum samt försäljning tillfaller hyresgästen.

Ert anbud ska innehålla följande

 • Beskrivning av hur ni önskar/avser bedriva verksamheten under säsongen år 2019.
 • Vad ni är villiga att betala i hyresavgift (exklusive moms) totalt för hela säsongen år 2019-05-01 – 2019-09-30.

Utvärdering av inkomna anbud kommer att ske utifrån båda ovanstående punkter.

Anbud ska skickas till:
Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstads kommun

Märk kuvertet med ”Anbud Styrsö”.

Ert anbud ska vara tekniska förvaltningen till handa senast onsdagen den 22 mars år 2019.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-02-15, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Hans Friberg