HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Utveckling av de maritima näringarna

Marint gränsforum Skagerrak

Det är många intressen som konkurrerar om havet som resurs. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet i norra Bohuslän. Det är anledningen till att kommunerna i norra Bohuslän tar fram Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi tillsammans inom ramen för Tillväxt Norra Bohuslän.

Att beskriva de olika intressenternas förväntningar med konsekvensanalyser baserade på god kunskap om havet är en viktig del av arbetet. Arbetet hakar i nationella och regionala strategier bland annat Västra Götalands strategi för maritima klustret.

www.tillvaxtbohuslan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maritim näringslivsstrategi

Under hösten 2016 antog kommunerna inom TIllväxt norra Bohuslän en gemensam marin näringslivsstrategi. Den kommer att inarbetas i den övergripande näringslivsstrategin med utvecklingsplaner för näringslivet i Strömstad.

Läs hela marina näringslivsstrategin här.länk till annan webbplats (pdf, 4 MB)

Projekt kring marina näringar, maritim utveckling i Bohuslän

Tillväxt Norra Bohuslän (Samverkansorgan för Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner) har under 2016-2019 drivit projektet Maritim utveckling i Bohuslän (MUB), med stöd av EUs regionala utvecklingsfond. Detta 3-åriga projekt hade en total budget på ca 9 miljoner kronor.

MUB var ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Norra Bohuslän, Göteborgs Universitet, Svenskt Marintekniskt Forum och det Maritima klustret i Västra Götaland. Projektet syftade till att ge förutsättningar för mindre företag i de maritima näringarna i Bohuslän att utvecklas.

Arbetets fokus har varit runt maritim turismutveckling men även involverat företag inom skärgårdstransporter och marina livsmedel. Innovationsarenan var central i projektet, där gavs möjlighet för företag att utveckla sina verksamheter via affärs- och produktutveckling i samverkan med andra företag, forskning och offentliga aktörer. Många olika insatser har genomförts inom gästhamnsutveckling, evenemangsområdet, kunskapsturism, kusttransporter och marina livsmedel.

Utveckling maritima näringar - Tillväxt på hemmaplan
Genom projektet har ett nytt sätt att arbeta med företag identifierats så under 2019 har arbetet fokuserats på innovationsarenor i sex kommuner. Från de ursprungliga fyra Sotenäs, Tanum, Lysekil och Strömstad har tillkommit Orust och Munkedal. Första steget var att anlita affärscoacher och 30 företag i medverkande kommunerna fick under sex veckor träffa en coach på hemmaplan. Resultatet var mycket lovande med en ökad lönsamhet och goda sysselsättningseffekter.

December 2019 - en ansökan är inlämnad för att fortsätta projektet och därmed ge fler företag möjlighet att under 2020 träffa en affärscoach på hemmaplan på en lokal innovationsarena. Innovationsarenan blir en plats för enskilda företagare att bli lotsad rätt i den utvecklingsfas företaget befinner sig i. Arenan innefattar nätverk inom kompetens och forskning, testmiljöer, regionalt stöd, företagslots och affärscoach.

Läs mer på www.tillvaxtbohuslan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Marint Gränsforum Skagerrak

Marint Gränsforum Skagerrak heter projektet som Svinesundskommittén driver tillsammans med Viken fylkeskommune. I projektet arbetar även Tjärnö marina laboratorium och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Projektet riktar sig mot marina näringar, framförallt verksamheter inom ostron och alger. Syftet är att stärka Skagerraks livskraft och potential inom blå tillväxt genom att arbeta tillsammans mellan discipliner och mellan Sverige och Norge.

Det huvudsakliga målet är att arbetet ska leda till varaktiga arbetsformer - politiskt, administrativt och näringslivsmässigt – i båda länder och gränsregionalt.

Läs mer om projektet på Svinesundskommitténs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på projektets blogg Produktivt Skagerraklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

logotype VGR
logotype EU
Maritima löustret i Västsverige

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-19, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Hans Friberg