HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Pågående markanvisningar

En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bebyggelse inom visst markområde som kommunen äger.

Markanvisningar är i första hand relevant för intressenter inom bygg- och fastighetssektorn. För närvarande finns inga pågående markanvisningar i Strömstads kommun.

Beslutade markanvisningar

Prenumerera

Prenumerera på markanvisningar och få information via e-post vid uppdateringar.

kontakt

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Karlsgatan 51

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Mark- och exploteringsingenjörer
Mattias Olsson
0526-196 39
mattias.olsson@stromstad.se

Alexandra Liljebjelke
0526-192 31
alexandra.lilliebjelke@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-04-13, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad