HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Canningplanen åter mot kommunfullmäktige

Planeringen för utveckling av Canning och Skeppsbron tog på onsdagen ett nytt steg när kommunstyrelsen behandlade ett förslag till tillägg till det markanvisningsavtal som tecknats med Riksbyggen om byggnation i området.

Avtalet innebär att Skeppsbron inte längre detaljplaneläggs för bostäder, utan istället öronmärks såsom allmänt tillgänglig. Förslaget till tilläggsavtal har redovisats för Riksbyggen som accepterat inriktningen.

Tilläggsavtalet innebär ingen förändring i fördelningen av upplåtelseformen för bostäder, andelen hyresrätter ska även fortsatt vara 20 procent. Kostnaden för byggnationen i den nya inriktningen beräknas bli högre då den byggbara arealen minskar till förmån för allmän yta på Skeppsbroplatsen. Markpriset blir lägre vilket ökar kommunens samlade kostnader för exploateringen. Vid kommunstyrelsens möte deltog ledamöter från C, L, M och Mp ej i beslutet om tilläggsavtalet.

Tilläggsavtalet behandlas av kommunfullmäktige den 13 december. Därefter återupptas arbetet med detaljplanen i enlighet med den inriktning som kommunfullmäktige beslutar.

kontakt

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Karlsgatan 51

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-11-28, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad