HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Näringslivet och näringslivsklimatet

Flera olika undersökningar beskriver företagens utveckling och uppfattning om företagsklimatet. Här får du överblick över de viktigaste resultaten.

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Branschorganisationen Svenskt Näringslivs rankar årligen företagsklimatet i Sveriges kommuner, resultatet presentras vanligen i september varje år. 2017 års ranking placerar Strömstad på plats 195 av landets 290 kommuner. Resultatet kommer från en enkätundersökning bland lokala företag.

Till de goda nyheterna i 2017 års enkätundersökning hör bättre värden i mätningarna av allmänhetens attityder till företagande, kommunens upphandling, information till företagen, företagens initiativ för att förbättra företagsklimatet, tillgång på arbetskraft liksom tele- och IT-nät. Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Strömstad är 3,08 på en skala 1-6 (2016: 3,14).

Enkäten ger också vägledning om vilka förbättringsområden som finns. Flera av dessa omfattas av en ny strategi för näringsliv, antagen i mars 2017.

Läs mer om enkätundersökningen 2017 på Svenskt Näringslivs webb.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyföretagarbarometern

NyföregarCentrum tar varje år fram den så kallade Nyföretagarbarometern som rankar nyföretagandet i Sveriges kommuner.

Strömstad tillhör de kommuner i landet där det startas flest nya företag. 2016 startades 111 nya företag, det placerar Strömstad på 14e plats vid en jämförelse med alla kommuner i riket sett till antalet nystartade företag i relation till antalet invånare i kommunen.

Nyföretagarbarometern tas fram i av NyföretagarCentrum Sverige i samarbete med Bolagsverket.

Insikt – en servicemätning

Insikt mäter företagens upplevelser av kommunens service i sin myndighetsutövning. Undersökningen genomförs av SKL. De myndighetsområden som omfattas är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I 2015 års rapport får Strömstad värde för ”nöjd-kund-index” (NKI-värde) på 60. År 2013, när undersökningen gjordes senast, var NKI-värdet 67. Svarsfrekvensen för Strömstads del år 2015 är enligt SKL betydligt lägre än på nationell nivå (48 % jämfört med 58,7 %).

Resultatet för 2015 visar på varierande NKI-värden för de fyra myndighetsområden där antalet svar är tillräckliga för att NKI-värden ska kunna redovisas. Högst NKI får miljö- och hälsoskydd (67), medan bygglov får lägst (45). Området markupplåtelser har förbättrats med hela 27 enheter jämfört med 2013. Ingen mätning har gjorts på området ”brandtillsyn” pga för få svarande i undersökningen.

Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är tillgänglighet (67). Minst nöjda är man med effektivitet som får betyget (57). De områden som man rankar som viktigast är bemötande, effektivitet och kompetens.

Årets företagarkommun

Strömstads företag går bra, kommunen har flera år i rad hamnat högt i undersökningen Årets Företagarkommun, som görs av branschorganisationen Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklas bäst.

I Årets Företagarkommun vill man belysa vad företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt. Det skiljer undersökningen från andra studier där fokus ofta ligger på vad politiken åstadkommer för företagen.

kontakt

Näringslivsutvecklare
Hans Friberg
Strömstads kommun
0526-191 69
072-145 35 20
hans.friberg@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-09-27, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Hans Friberg