HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Nu är vi igång med nya näringslivsstrategin

En utvecklingsdag på Daftö Resort i var startskottet på jobbet med en ny näringslivsstrategi. På plats fanns representanter från ett 20-tal företag liksom tjänstemän och politiker från samtliga förvaltningar.

Peter Dafteryd och Ronnie Brorsson hälsade ett 50-tal deltagare välkomna till upptakten. Moderator var Per Sandgren, Arena för Tillväxt. Efter en inledande analys där den på många områden positiva utvecklingen för Strömstads kommun lyftes fram, fick deltagarna själva nysta i styrkor och svagheter i vår kommun.

Stabil inflyttning, relativt höga födelsetal, god sysselsättning, hög byggtakt och omsättningsökningar inom näringslivet är exempel på en positiv lokal utveckling. På minussidan hör vikande kunskapsresultat och en jämförelsevis hög andel elever som efter grundskolan inte har behörighet till gymnasiet. Brist på bostäder och försämrad kollektivtrafik fanns också på minussidan.

Framgångsfaktorer

Andra halvan av mötet ägnades åt en kraftsamling för att identifiera de viktigaste spåren i den nya strategin. Vilka områden ska fokuseras och vad är viktigt för att få till en bra strategi som kan hjälpa oss att åstadkomma det vi vill uppnå?
– Samarbetet gynnas av om kommunen ser sin roll och uppdrag som ett vidare uppdrag än att bara leverera välfärdstjänster, dvs ser sig som en del i en större helhet. Det måste också finnas ordning och reda, en struktur på arbetet, påtalade Per Sandgren.

Fem områden i fokus

Fem intressanta fokusområden att fördjupa i den blivande strategin vaskades fram:

 – Varumärket Strömstad
– Näringsliv och företag
– Bygga Bo
– Infrastruktur och kommunikationer
– Skola, utbildning och kompetensförsörjning

Arbetet fortsätter

Arbetet fortsätter nu med att klä strategin med text. Planen är att den 26 januari 2017 påbörja arbetet med handlingsplanen för att få verkstad i projektet. Efter ytterligare samråd med näringsliv, politiker och tjänstemän ska strategin presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2017.

Målet är att en ny näringslivsstrategi som utarbetas i samarbete mellan det lokala näringslivet och Strömstads kommun ska antas politiskt under våren.

Vill du delta i arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi?

Kontakta isåfall kommunens näringslivsutvecklare
Hans Friberg, 0526-191 69, 072-145 35 20
hans.friberg@stromstad.se

KONTAKT

Näringslivsutvecklare
Hans Friberg
Strömstads kommun
0526-191 69
072-145 35 20
hans.friberg@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-12-05, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Hans Friberg