HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Mot ett fossiloberoende Strömstad

Ett av kommunens övergripande mål för de kommande åren är att bli en fossiloberoende kommun. Det kräver att vi skapar förutsättningar för bättre kollektivtrafik och infrastruktur. Arbete för ett transportsnålt lokalsamhälle går hand i hand med övergång till mer miljövänliga fordon och bränslen.

En enkät till dig som företagare/invånare

Kommunen vill nu undersöka intresset för förnybara bränslen och miljövänliga fordon bland företag och invånare inom kommunen.

Syftet är att undersöka allmänhetens inställning och upplevda behov kring till exempel tankställen för förnybara bränslen eller annan dylik infrastruktur inom området.

Resultaten av enkäten kommer att presenteras på stromstad.se efter enkätperiodens slut (31 mars).

Givetvis är du som svarar anonym.


1. Ange i vilken roll som du besvarar enkäten.


2. Vårt företag/jag har idag minst ett fordon som drivs med förnybart bränsle?
Multiple selection

3. Om det fanns en biogasmack att tillgå inom Strömstad, skulle det påverka företaget/dig till att välja en gasbil vid nästa bilköp?4. Om det fanns en bilpool som fanns nära dig och som var enkel att nyttja, skulle det vara intressant att använda den för körningar för ditt företags/din räkning?5. Hur viktigt skulle det vara för ditt företag/dig att den befintliga bilpoolen bestod av fordon som drivs av förnybara bränslen?


Frågor eller funderingar?
 
Kontakta

Miljöstrateg Maria Aronsson
maria.aronsson@stromstad.se
0526 194 08

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-08, Helene Evensen

SIDANSVARIG: Hans Friberg