HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Mot ett fossiloberoende Strömstad

Ett av kommunens övergripande mål för de kommande åren är att bli en fossiloberoende kommun. Det kräver att vi skapar förutsättningar för bättre kollektivtrafik och infrastruktur. Arbete för ett transportsnålt lokalsamhälle går hand i hand med övergång till mer miljövänliga fordon och bränslen.

En enkät till dig som företagare/invånare

Kommunen vill nu undersöka intresset för förnybara bränslen och miljövänliga fordon bland företag och invånare inom kommunen.

Syftet är att undersöka allmänhetens inställning och upplevda behov kring till exempel tankställen för förnybara bränslen eller annan dylik infrastruktur inom området.

Resultaten av enkäten kommer att presenteras på stromstad.se efter enkätperiodens slut (31 mars).

Givetvis är du som svarar anonym.


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Frågor eller funderingar?
 
Kontakta

Miljöstrateg Maria Aronsson
maria.aronsson@stromstad.se
0526 194 08

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-08, Helene Evensen

SIDANSVARIG: Hans Friberg