HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Urban Platsinnovation

Stadsutveckling Strömstad

Urban platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Förutom Strömstad deltar Uddevalla, Trollhättan, Åmål och Lysekil, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune i Norge i detta Interreg-projekt. Tanken är att samarbetet ska leda till nya idéer om hur orterna kan utvecklas för att både skapa attraktivare städer för de som besöker dem, samt att utveckla orterna till intressanta platser att bo och verka i. Det handlar både om fysisk planering samt om fler aktiviteter, inte minst i stadskärnan.

Samverkan kommer att ske med olika organisationer och allmänheten. Projektet vill förstärka samarbetet mellan näringsidkare, fastighetsägare och olika verksamheter inom kommunen. I Strömstads kommun drivs projektet av turistchefen, tillsammans med en arbetsgrupp som består av näringslivsutvecklare och representanter för övriga kommunala förvaltningar.

Interreg Sverige-Norge har beviljat projektet Urban platsinnovation en total svensk budget på 30 miljoner kronor, varav EU står för halva projektkostnaden och parterna finansierar resten via arbetstid.

Projektet pågår fram till och med september 2018.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-02-17, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Hans Friberg