HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Projekt för stadsutveckling

Strömstad är en av sex kommuner som beviljats EU-medel till projektet ”Urban platsinnovation”. Projeket ska ge ökad kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att öka sin attraktionskraft.

Projektet gör det möjligt att kraftsamla för kompetensutveckling om stadsutveckling. I Strömstad genomförs en rad delprojekt för att utveckla vår stad.

Urban Platsonnovation vill utveckla både konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handel och upplevelsenäring för att skapa ett mer levande centrum. Arbetet går hand i hand med genomförandet av en ny näringslivsstrategi och engagemanget från lokala företag är stort.

Projekt Urban Platsinnovation omfattar Lysekils kommun (lead partner), Högskolan Väst, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Delprojekt Urban Platsinnovation 2016-2018
-  från ord till handling:                                                                                         

  • Stråk och flöden: Trygghet och tillgänglighet i fokus. Undersökning av möjligheten till en utvidgad P-buss, aktiviteter som binder ihop staden och gestaltning som bidrar till ett attraktivt centrum.

  • Staden berättar/skyltning: Ny skyltning för att visa fram intressanta platser och evenemang i centrum.

  • Eventstrategi: En strategi som rustar staden för genomförande av olika typer av event. Samarbete med projektet maritim utveckling.

  • Varumärke och platsutveckling: Projekt för utveckling av en önskad ”bild av Strömstad” som främjar både centrumutveckling och lokal utveckling.  
                                                                                       
  • Samverkan för centrumutveckling: Skapa förutsättningar för långsiktigt och organiserat samarbete för staden/platsen.

 

Mer om projektet och pågående arbete

Du kan också följa det pågående arbete via kalendariet som ligger till höger på sidan, under rubriken Aktuellt.


Stadsutveckling, genomförande av urban platsinnovation i övriga deltagande projektkommuner:

Kontaktuppgifter:
Projektledare Sverige, Cia Säll, +46 703-40 43 72, cia.lantz@lysekil.se
Projektledare Norge, Ingar Guttormsen, +47 995-521 47, ingargutt@gmail.com


Bakgrund

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.

Näringslivet deltar i workshop kring stadsutveckling.

Kick-off för centrumutvecklingsarbete och samverkan med Svenska Stadskärnor den 7 februari 2017

kontakt

Åsa Massleberg
Projektledare Strömstad

+46 526-196 30,
+46 708-98 71 33
asa.massleberg@stromstad.se

Aktuellt

20 april: Den attraktiva staden
Föredrag och workshop med Rudolf Antoni, Fastighetsägarna GFR samt Maria Fors, Västerås Citysamverkan. Inbjudan och anmälan.PDF (pdf, 298.8 kB)

11 maj ”Framtidens centrum i Strömstad – gemensam målbild och vision”.
Workshop med Tomas Kruth och Anna Liljenby, Fastighetsägarna GFF. Inbjudan och anmälan.PDF (pdf, 298.8 kB) 

16-18 maj: Centrumutveckling, omvärdsbevakning med studiebesök i Varberg.
Studiebesök i Varberg, med anledning av årskonferens för Svenska Stadskärnor. Har du butik i Strömstad och är intresserad av att följa med på studiebesöket, kontakta Åsa Massleberg, turistchef Strömstads kommun. Mer info på svenska stadskärnors hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7 juni: Varumärket Strömstad
Första arbetsgruppsmötet för dem som anmält sig till att delta i varumärkesarbetet. 

6 sept: Nästa steg i varumärkesarbetet.

Arbetsgruppen träffas kl.14-17 på Daftö Resorts Konferensavd.

1/6 kl 18-20: Information och medborgardialog på Kulturhuset Skagerack.
Tema stadsutveckling, bostadsplaner och nyttjande av grönytor i staden.Mer information kommer inom kort.

Hösten: Forsatt arbete med att genomföra aktivietsplanens åtgärder.  

mer om interreg

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-06-26, Jenny Åslund

SIDANSVARIG: Hans Friberg