HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Delprojekt

Du som är företagare eller på annat sätt aktiv inom stadsutvecklingen i Strömstad, här nedan kan du läsa om de projekt som pågår inom projektet Urban Stadsinnovation.

Har du tips och idéer som du vill dela med dig av inom de olika delprojekten, så passa på att lämna synpunkter via det digitala formuläret (se länk nedan).

Vi vill att så många som möjligt ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet av vår gemensamma stadsbild. Du kan läsa mer om de aktiviteter som planeras inom respektive delprojekt i Aktivitetsplanen.PDF (pdf, 170.1 kB)

1. Stråk och flöden

Syftet är att främja förutsättningar och struktur för bättre flöden och bra mötesplatser i syfte att lotsa besökare/boende från ytterområden in till centrum.

2. Staden berättar/skyltning

Syfte är att visa fram intressanta platser i centrum samt skapa fysiska ytor för evenemang. Skyltkoncept för att guida, men också för användning vid evenemang tas fram.

3. Eventstrategi

Syfte att ta fram en strategi som rustar staden för genomförande av olika typer av event. Konkreta verktyg, organisation och beredskap för att hantera förfrågningar mm. Erfarenheter och utvärdering av VM viktig input. Samarbete med projektet maritim utveckling.

4. Marknadsföring, varumärke och platsutveckling 

Syftet är att i text och bild lägga fast en önskad ”bild av Strömstad” som främjar både centrumutveckling och lokal utveckling. Delprojektet ska fördjupa varumärkesarbetet med centrumperspektivet.Genomförs i samarbete med lokalt näringsliv

5. Skapa långsiktigt och organiserat samarbete för staden/platsen

Syfte att skapa förutsättningar för en centrumförening, med anställd personal. Delprojektet kopplar till pågående arbete med näringslivsstrategin.

 

Lämna dina tips, idéer och synpunkter till stadsutveckling här!


Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-02-07, Helene Evensen

SIDANSVARIG: Hans Friberg